polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Aktualności


29 Grudnia 2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania graficznego, składu i druku podręcznika dotyczącego projektu "Przez Naukę do Biznesu" (www.przeznaukedobiznesu.pl)

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy
28 Grudnia 2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania graficznego, składu i druku raportu końcowego dotyczącego projektu "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym."

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy
17 Grudnia 2010 r.

W Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XIII edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" i IX edycji "Gmina Fair Play".

Szczegóły uroczystości zostały wysłane pocztą. W przypadku braku informacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 630 98 01-03 lub mailem pod adres info@fairplay.pl.

Godziny wręczeń dla poszczególnych województw prezentujemy poniżej:

Rozdanie certyfikatów wg godzin na scenach regionalnych 2010
WojewództwoScena 1Scena 2Scena 3Scena 4Scena 5
dolnośląskie14:30
kujawsko-pomorskie15:45
lubelskie15:15
lubuskie14:30
łódzkie14:30
małopolskie14:45
mazowieckie16:00
opolskie14:30
podkarpackie15:15
podlaskie15:15
pomorskie16:00
śląskie14:30
świętokrzyskie14:45
warmińsko-mazurskie15:00
wielkopolskie15:30
zachodniopomorskie16:00

Rozpoczęcie części oficjalnej o godz. 17:00.
13 Grudnia 2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania graficznego, składu i druku ulotki promocyjnej dotyczącej projektu "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym."

Szczegóły

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy
9 Grudnia 2010 r.

W dniu 9 grudnia 2010 r., w Lublinie, w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w auli A w godz. od 11:00-15:00 odbyła się konferencja pt. "Budowa Współpracy Nauki z Biznesem w Województwie Lubelskim". Konferencja jest elementem projektu "Przedsiębiorczy Uniwersytet" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 8. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Szczegóły:

Zaproszenie i program konferencji

Publikacja z konferencji 9.12.2010
18 Listopada 2010 r.

W dniach 18-19 listopada 2010 r. w Pałacu w Łochowie przy ul. Marii Konopnickiej 1 odbyły się bezpłatne dwudniowe warsztaty skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz publicznych wszystkich szczebli.

Celem warsztatów było przedstawienie najlepszych praktyk i wzajemnych oczekiwań organizacji pozarządowych i władz publicznych oraz prezentacje wyników przeprowadzonych w tym zakresie badań.

Warsztaty są jednym z elementów projektu: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym".

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.dobrerzadzenie.iped.pl
16 Listopada 2010 r.

W Malborku w Welcome Center przy ulicy Kościuszki 54, o godz. 15:00 odbyło się spotkanie, na którym przedstawiony został raport: "Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie pomorskim. Raport kwartalny sierpień - październik 2010"

Spotkanie było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem spotkania jest Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Udział w spotkaniu był bezpłatny

Zaproszenie

Prezentacja

Raport kwartalny z woj. pomorskiego
8 Listopada 2010 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przy ul. Opolskiej 15, o godz. 12:00 odbył się II briefing prasowy:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Śląskim.
Ocena III kwartału 2010

Briefing prasowy był jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Udział w briefingu prasowym był bezpłatny.

Zaproszenie

Informacja prasowa

Raport kwartalny z woj. śląskiego
3 Listopada 2010 r.

W siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku, przy ulicy Antoniukowskiej 7, o godz. 11:00 odbyło się II Śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Podlaskim.
Ocena III kwartału 2010,

Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.

Szczegóły:

Zaproszenie
Raport kwartalny z woj. podlaskiego
28 PaĽdziernika 2010 r.

W Pałacu w Łochowie przy ul. Marii Konopnickiej 1 odbyły się bezpłatne dwudniowe warsztaty skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz publicznych wszystkich szczebli. Celem warsztatów było przedstawienie najlepszych praktyk i wzajemnych oczekiwań organizacji pozarządowych i władz publicznych oraz prezentacja wyników przeprowadzonych w tym zakresie badań. Warsztaty są jednym z elementów projektu: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym". Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.dobrerzadzenie.iped.pl


26 PaĽdziernika 2010 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, przy ul. Wyszyńskiego 11 odbyło się śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Łódzkim.
Ocena III kwartału 2010,.

Było to drugie z serii czterech kwartalnych spotkań dla prasy.

Śniadanie prasowe jest jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.

Zaproszenie na konferencję
Prezentacja
Informacja prasowa
Raport kwartalny z woj. łódzkiego
19 PaĽdziernika 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci uczestniczyli w międzynarodowym teście w ramach projektu Skills for the Future.

Program konferencji
28 Wrze¶nia 2010 r.

W dniu 28 września 2010 r. w Warszawie, w Krajowej Izbie Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 (sala 205), o godzinie 11.00. odbyła się konferencja prasowa tegorocznej edycji konkursu "Gmina Fair Play." W konferencji, obok mediów, udział wzieli przedstawiciele najlepszych samorządów tegorocznej edycji, czyli samorządy, które otrzymały: Statuetkę (przyznawaną najlepszym gminom w każdej kategorii konkursowej) oraz Wyróżnienie (przyznawane wyróżniającym się gminom w każdej kategorii konkursowej). Do udziału w konferencji zaproszeni zostali także samorządowcy, którzy otrzymali w tym roku tytuł "Samorządowy Menedżer Roku" (przyznawany najlepszym menedżerom samorządowym). Celem konferencji było poinformowanie wszystkich zainteresowanych o Laureatach tegorocznej edycji konkursu - "Gminach Fair Play 2010".

Informacja prasowa 28.09.2010

Badanie inwestorów
21 Wrze¶nia 2010 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym." Warsztaty odbędą się w dniach 28-29 października i 18-19 listopada 2010 r. (termin do wyboru) w Pałacu Łochów (ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palaclochow.pl). Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Uwaga. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły poniżej:
9 Wrze¶nia 2010 r.

Informujemy, że dobiega końca IX edycja konkursu Gmina Fair Play. 28 września br w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbędzie się specjalna konferencja prasowa, na której zostanie ogłoszona lista laureatów konkursu "Gmina Fair Play" 2010 oraz tytułu Samorządowy Menadżer Roku 2010.

Podczas konferencji przedstawimy informacje na temat przyznanych w tym roku nagród i wyróżnień dla poszczególnych miast i gmin, które pomyślnie przeszły proces II etapowej weryfikacji w konkursie.

Program konferencji

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt tel. 22 630 96 99, e-mail: pr@fairplay.pl

Informujemy również , że uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów odbędzie się podczas gali 17 grudnia 2010 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Zaproszenia na uroczyste wręczenia nagród prześlemy wszystkim laureatom w listopadzie br.

Do czasu ogłoszenia wyników polecamy zapoznanie się z listą uczestników II etapu.

Lista uczestników II etapu IX edycji konkursu"Gmina Fair Play"
7 Wrze¶nia 2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali, zakwaterowania, wyżywienia i serwisu kawowego dla uczestników 2 cykli warsztatów, które mają odbyć się w dniach 28-29 października 2010 r. oraz 18-19 listopada 2010 r. w ramach projektu pn: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym."

Szczegóły w zapytaniu ofertowym i formularzu wyceny.

Zapytanie ofertowe

Formularz wyceny zamówienia
2 Sierpnia 2010 r.

W siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku, przy ulicy Antoniukowskiej 7, o godz. 11:00 odbyło się Śniadanie prasowe:
Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Podlaskim.
Ocena II kwartału 2010,


Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.
Szczegóły:

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. podlaskiego

Informacja prasowa


30 Lipca 2010 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku, przy ulicy Dyrekcyjnej 7, o godz. 9:00 odbyło się Śniadanie prasowe:
Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Pomorskim. Ocena II kwartału 2010,


Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.
Szczegóły:

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. pomorskiego

Informacja prasowa


29 Lipca 2010 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przy ul. Opolskiej 15, o godz. 12:00 odbył się Briefing prasowy:
Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Śląskim.
Ocena II kwartału 2010,


Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Briefing prasowy był jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w briefingu prasowym był bezpłatny.
Szczegóły:

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. śląskiego

Informacja prasowa


27 Lipca 2010 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, przy ul. Wyszyńskiego 11, o godz. 11:00 odbyło się Śniadanie prasowe:
Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Łódzkim
Ocena II kwartału 2010,


Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie.

Było to pierwsze z serii czterech kwartalnych spotkań dla prasy.
Szczegóły:

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. łódzkiego

Informacja prasowa


20 Lipca 2010 r.

W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 odbyła się konferencja pn. "Rynek Pracy na Śląsku. Rozwój Regionu poprzez tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości". Konferencję zorganizowano w ramach projektu "Praca Wysokiej Jakości. System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. śląskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania".

Na konferencję zaproszono m.in. przedstawicieli urzędów miast i gmin, starostw powiatowych województwa śląskiego, przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy w województwie śląskim, firm i instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców z województwa śląskiego.
Podczas spotkania odbyła się również konferencja prasowa podsumowująca projekt.
Udział w konferencji połączony z lunchem był bezpłatny.

Raport
Program konferencji
Karta zgłoszeniowa
Mapa dojazdu

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:
Małgorzata Nowińska - (32) 351 11 89
mnowinska@rig.katowice.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu: www.praca-slask.pl


17 Czerwca 2010 r.

W dniu 17 czerwca br. w Sopocie, w Auli O Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Armii Krajowej 119/121 o godzinie 12:00 odbył się ogólnopolski test pn.: "TEST FOR THE BEST. Europejski Test Umiejętności Przedsiębiorczych" ("TEST FOR THE BEST. EUROPEAN SKILLS ACHIEVEMENT CONTEST") dla szkół wyższych w zakresie dopasowania ich programów do potrzeb biznesowych. Udział w teście był otwarty oraz bezpłatny i zostanie przeprowadzony także wśród studentów we Włoszech, w Portugalii oraz Turcji. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników o udziale w konkursie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Każdy z krajów partnerskich wyznaczy własny termin przeprowadzenia testu. Współorganizatorem konkursu w Polsce był Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

Regulamin konkursu
Contest rules

Więcej informacji na temat konkursu mogą Państwo otrzymać w Biurze Projektu: osoba do kontaktu: Paulina Bednarz, tel. 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl.

Pobierz przykładowy test i odpowiedzi:

EUROPEJSKI TEST UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH SKIFF
European Skills Achievement Contest SKIFF

Odpowiedzi do testu
Answers test SKIFF


1 Czerwca 2010 r.

Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
oraz Prezes Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" przedstawiają

Zaproszenie do składania propozycji referatów "Call for papers"

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym organizują w dniu 9 grudnia 2010 r. w Lublinie Konferencję "Budowa Współpracy Nauki z Biznesem w Województwie Lubelskim". Konferencja jest organizowana w ramach projektu "Przedsiębiorczy Uniwersytet" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 8. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości współpracy przedstawicieli instytucji badawczych i przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Województwa Lubelskiego. W trakcie konferencji przewidujemy również prezentację najlepszych praktyk przedsiębiorstw i instytucji badawczych w wymienionym zakresie i dyskusję na temat możliwych działań władz publicznych, ułatwiających budowanie trwałych relacji środowisk naukowych i biznesowych. Przekaz konferencji jest skierowany przede wszystkim do pracowników naukowych, przedsiębiorstw i do przedstawicieli władz publicznych, zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości, innowacji i rozwojem nowoczesnych usług i przemysłów, opartych na zaawansowanej wiedzy.

W ramach niniejszego zaproszenia prosimy autorów o zgłaszanie propozycji referatów w następujących blokach tematycznych:
 1. Budowa trwałej współpracy między nauką a gospodarką
 2. Modele biznesowe współpracy ośrodków badawczych z przedsiębiorstwami
 3. Działania władz regionalnych, wspierające współpracę nauki i gospodarki.
Autorzy proszeni są o zgłaszanie tematów referatów na konferencję w terminie do 15 września 2010 r., a gotowych referatów do 30 września 2010.

Więcej informacji w Call for papers


1 Czerwca 2010 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt.: "Przez Naukę do Biznesu" w województwie śląskim na podstawie umowy nr: UDA-POKL. 08.02.01-24-025/09-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 "Transfer wiedzy" poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
Przewidywane zakończenie 31.10.2011


25 Maja 2010 r.

25 maja 2010 r. w godz. 11:00 - 15:00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w sali 205 odbyła się konferencja pt. "Miejsca pracy wysokiej jakości na Mazowszu. Budowa atrakcyjnego rynku pracy poprzez program wsparcia dla dziedzin przyszłości"

Celem konferencji było podsumowanie oraz przedstawienie rezultatów projektu "Praca Wysokiej Jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania." W czasie konferencji przedstawione zostały "klasyczne" dziedziny gospodarki Mazowsza dysponujące dużymi potencjałami w zakresie tworzenia pracy wysokiej jakości oraz możliwości wspierania nowych, zalążkowych lub niszowych dziedzin gospodarki na Mazowszu. Ponadto zaprezentowano doświadczenia z rozwoju atrakcyjnego rynku pracy z regionów Helsinek, Madrytu i Berlina. oraz Powiatowy program wspierania tworzenia PWJ opracowany w ramach projektu przez Partnerstwo Sokołowskie.

Więcej informacji poniżej

Zaproszenie na konferencję
Program konferencji
Raport
Prezentacje z konferencji
Informacja Prasowa
Podsumowanie konferencji
Konferencja pwj Konferencja pwj Konferencja pwj Konferencja pwj13 Maja 2010 r.

W dniach 13 i 14 maja 2010 odbędą się warsztaty w zakresie sposobów monitorowania swobody działalności Gospodarczej. Warsztaty przeznaczone będą dla pracowników organizacji współpracujących z Instytutem przy realizacji projektu "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce"

Program warsztatów

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.rmsg.iped.pl


11 Maja 2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku publikacji w ramach projektu pn: Projekt: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj.śląskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania"

Szczegóły w zapytaniu ofertowym


15 Kwietnia 2010 r.

W ramach projektu "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce" wybrano cztery organizacje, współpracujące z Instytutem przy budowaniu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych, dotyczącymi swobody działalności gospodarczej. Monitoring będzie realizowany przy pomocy następujących organizacji: Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.rmsg.iped.pl


30 Marca 2010 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" zaprasza Państwa do współudziału w projekcie "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym" poprzez uczestnictwo w badaniu ankietowym.

Celem głównym projektu jest opracowanie i wypromowanie zasad prowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych, zapewniających udział organizacji pozarządowych - NGO (eng. "Non Governmental Organisation") w procesie legislacyjnym, opartych na najlepszych praktykach światowych. Sama ankieta ma za zadanie zbadać oczekiwania partnerów społecznych, czyli Państwa, w zakresie konsultacji legislacyjnych w Polsce.

Jednym z etapów projektu jest stworzenie publikacji, w której skład wchodził będzie raport stworzony na podstawie Państwa wypowiedzi. Publikacja ta będzie Państwu udostępniana w trakcie konferencji końcowej na którą również będą Państwo zaproszeni.

Dzięki wyrażeniu swojej opinii poprzez wypełnienie omawianej ankiety, będą mieli Państwo wpływ na tak kluczowe kwestie jak:
 • poprawa jakości stanowionego prawa i większa kontroli nad działaniami władz poprzez udział NGO w konsultacjach społecznych;
 • zmiany nastawienia do procesu rzecznictwa interesów oraz konsultacji społecznych poprzez promocję projektu i podejmowanych działań.
Więcej informacji
Ankieta


25 Marca 2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku publikacji w ramach projektu pn: Projekt: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania"

Szczegóły w zapytaniu ofertowym


25 Marca 2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku podręcznika w ramach projektu pn: Projekt: "Przedsiębiorczy Uniwersytet" w województwie lubelskim.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym


11 Marca 2010 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach Kreatywnych w ramach projektu Praca Wysokiej Jakości (PWJ). Warsztaty odbędą się w dniach 11-12 marca oraz 25-26 marca 2010 r. w Hotelu Arkadia*** (ul. Radzymińska 182, Warszawa)

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje w zaproszeniu i programie warsztatów.

Zaproszenie
Program warsztatów
Prezentacje 11-12.03.2010


8 Marca 2010 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej została Honorowym Patronem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce". Konferencja odbędzie 8 marca w godzinach 9:30-18:30 w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu (Wydział Nauk Prawnych) przy ulicy Traugutta 61 w Radomiu. Konferencja organizowana jest wspólnie przez Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

mgr Ewelina Gołosz
Asystent Wydziału Nauk Prawnych
tel: 048 3632290,048 3632291, w. 45
e-mail: egolosz@wsh.pl
Program konferencji


25 Lutego 2010 r.

W Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 odbyło się seminarium pt.: "Obalamy stereotypy - pracownicy 50+ cennym kapitałem firmy." Wśród uczestników seminarium znaleźli się przedstawiciele świata mediów oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców, a także sami przedsiębiorcy. Seminarium było elementem projektu pn. "SISC - Senior Intergenerational Social Capital" - Międzypokoleniowy Kapitał Społeczny, finansowanego z UE, mającego wypracować model mentoringu za pomocą e-learningu, dzięki któremu starsi i młodsi pracownicy będą mogli skutecznie dzielić się wiedzą.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.sisc-project.eu

Informacja prasowa
Podsumowanie seminarium
Fotoreportaż z konferencji


19 Lutego 2010 r.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu Starszakiplus.pl. Jest to portal dla aktywnych internautów generacji 50+. Jest to miejsce spotkań i nawiązywania kontaktów, dzielenia się doświadczeniami i wrażeniami, przekazywania ważnych i pożytecznych informacji, inspirujących porad, wspaniałych przepisów kulinarnych i ciekawostek z kraju i ze świata.
19 Lutego 2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania, składu i druku ulotki informacyjnej dot. projektu pn: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania".

Szczegóły w zapytaniu ofertowym i formularzu zgłoszeniowym


8 Lutego 2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym językowej i technicznej obsługi warsztatów, które mają odbyć się w dniu 11 marca 2010 r. w ramach projektu pn: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania."

zapytanie ofertowe


29 Stycznia 2010 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" poszukuje w ramach projektu: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", organizacji pozarządowych, które podejmą się monitorowania swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu gmin, powiatów i województw. Organizacje chcące wziąć udział w projekcie muszą posiadać doświadczenie w monitorowaniu SDG.

Organizacje zostaną wybrane w oparciu o:
 • dotychczasowy dorobek (liczba stanowisk i opinii);
 • wkład w monitorowanie regionalnych procesów legislacyjnych (np. poprzez udział w ciałach i organach współpracy biznesu i administracji).
Przy wyborze organizacji znaczenie będą miały również takie elementy jak: możliwość zapewnienia trwałości projektu, rzetelność dotychczasowych działań, chęć uczenia się, poziom komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz dotychczasowa pozycja w regionie. Do pomocy w wyborze beneficjentów zaproszeni zostaną również przedstawiciele władz regionalnych.

Organizacje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z biurem projektu:

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel.: 22 6309801-03, 22 6309621
fax: 22 434 60 49
e-mail: iped@kig.pl

Termin zakończenia naboru upływa 31 marca 2010 roku

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.


26 Stycznia 2010 r.

W Zamku w Domu Polonii, w Pułtusku odbyło się trzecie spotkanie Kreatywnej Grupy Wsparcia pt. "Praca wysokiej jakości na Mazowszu" w ramach projektu "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania.

Prezentacje


12 Stycznia 2010 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym poszukuje wykonawcy i administratora strony internetowej nowego projektu pn: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Zakres prac i wymagania związane z wykonaniem i administracją strony:

 • rejestracja domeny witryny internetowej, przydzielenie serwera oraz 2 kont pocztowych na potrzeby projektu i uruchomienie strony;
 • przygotowanie struktury i projektu graficznego serwisu, zawierającego takie elementy jak:
  • o projekcie
  • aktualności
  • rezultaty
  • dla mediów
  • media o nas
  • newsletter
  • kontakt wraz z linkiem do formularza "Komentarz, uwaga";
 • zastosowanie technologii umożliwiającej skuteczne pozycjonowanie serwisu
 • przygotowanie do wyboru kilku wersji opracowania graficznego witryny. Dopracowanie projektu do wersji zaakceptowanej przez kierownika projektu.
 • wprowadzanie danych merytorycznych umożliwiających funkcjonowanie serwisu, w tym opracowywanie prostych banerów uatrakcyjniających witrynę.
 • przeprowadzenie niezbędnych testów działania strony w najpopularniejszych przeglądarkach;
 • utrzymanie witryny przez okres 20 miesięcy oraz bieżące przeprowadzanie wszelkich działań umożliwiających jej poprawne funkcjonowanie w określonym okresie.
 • tworzenie statystyk odwiedzin serwisu.

Uwagi:

 • wykonawca zobowiązuje się do wykonania kopii całej witryny oraz przekazania jej zdalnie/na przenośnym nośniku po zakończeniu projektu lub w przypadku wystąpienia prośby ze strony zamawiającego

Wymagane kwalifikacje:

 • udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia i administrowania stronami internetowymi
 • udokumentowane doświadczenie w projektowaniu oprawy graficznej stron internetowych

Zapraszamy do składania ofert. Termin zakończenia naboru 20 stycznia 2010 r.
Termin uruchomienia witryny: do 29 stycznia 2010 r.

Osoba do kontaktu:

Malwina Dąbrowa
Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. 22 630 96 21
e-mail: info@fairplay.pl11 Stycznia 2010 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym poszukuje wykonawcy i administratora strony internetowej nowego projektu pn: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Zakres prac i wymagania związane z wykonaniem i administracją strony:

 • rejestracja domeny witryny internetowej, przydzielenie serwera oraz 2 kont pocztowych na potrzeby projektu i uruchomienie strony;
 • przygotowanie struktury i projektu graficznego serwisu, zawierającego takie elementy jak:
  • o projekcie
  • aktualności
  • rezultaty
  • dla mediów
  • media o nas
  • newsletter
  • kontakt wraz z linkiem do formularza "Komentarz, uwaga";
 • zastosowanie technologii umożliwiającej skuteczne pozycjonowanie serwisu
 • przygotowanie do wyboru kilku wersji opracowania graficznego witryny. Dopracowanie projektu do wersji zaakceptowanej przez kierownika projektu.
 • wprowadzanie danych merytorycznych umożliwiających funkcjonowanie serwisu, w tym opracowywanie prostych banerów uatrakcyjniających witrynę.
 • przeprowadzenie niezbędnych testów działania strony w najpopularniejszych przeglądarkach;
 • utrzymanie witryny przez okres 13 miesięcy oraz bieżące przeprowadzanie wszelkich działań umożliwiających jej poprawne funkcjonowanie w określonym okresie.
 • tworzenie statystyk odwiedzin serwisu.

Uwagi:

 • wykonawca zobowiązuje się do wykonania kopii całej witryny oraz przekazania jej zdalnie/na przenośnym nośniku po zakończeniu projektu lub w przypadku wystąpienia prośby ze strony zamawiającego

Zapraszamy do składania ofert. Termin zakończenia naboru 20 stycznia 2010 r.
Termin uruchomienia witryny: do 29 stycznia 2010 r.

Osoba do kontaktu:

Piotr Michalik
Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. 22 630 98 02
e-mail: pfp@fairplay.pl7 Stycznia 2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali, zakwaterowania, wyżywienia i serwisu kawowego dla uczestników warsztatów, które mają odbyć się w dniach 25-26 marca 2010 r. w ramach projektu pn: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania."

Szczegóły w zapytaniu ofertowym


6 Stycznia 2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali, zakwaterowania, wyżywienia i serwisu kawowego dla uczestników warsztatów, które mają odbyć się w dniach 11-12 marca 2010 r. w ramach projektu pn: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania."

Szczegóły w zapytaniu ofertowym


1 Stycznia 2010 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce" na podstawie umowy nr: UDA-POKL.05.04.02-00-343/09-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Przewidywane zakończenie projektu - 30.09.2011


1 Stycznia 2010 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt: "DOBRE RZADZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym" na podstawie umowy nr: UDA-POKL.05.04.02-00-348/09-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Przewidywane zakończenie projektu - 28.02.2011


© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.