polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Aktualności


12 Grudnia 2007 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 odbyła się konferencja pt. "Innowacyjne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim. Polski Standard Zatrudnienie Fair Play 2007". W trakcie spotkania przedstawione zostały idee i założenia projektu "Zatrudnienie Fair Play" oraz wyniki wdrożeń, opracowanego przez zespół Instytutu, Standardu Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZFP 2007. Do udziału w konferencji, będącej podsumowaniem ponad dwuletnich prac prowadzonych w projekcie "Zatrudnienie Fair Play" a realizowanym przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, zaproszeni zostali przedstawiciele rządu, parlamentarzystów, przedsiębiorców, a także przedstawiciele samorządów oraz instytucji i organizacji działających w bezpośrednim otoczeniu polskiego biznesu.

Program Konferencji

Informacja prasowa

Standard "Zatrudnienie Fair Play" Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi


7 Grudnia 2007 r.

W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników X edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Poznaj szczegóły, kliknij tutaj


6 Grudnia 2007 r.

W Hotelu Masuria w Worlinach 33 k. Łukty, o godzinie: 11:00, odbyło się seminarium pt.: "Certyfikat "Gmina Fair Play" - program podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej gmin".


3 Grudnia 2007 r.

W listopadzie i grudniu br. odbył się cykl seminariów dla przedstawicieli samorządów na temat "Inwestycje w kapitał ludzki w gminach jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego".

Podczas seminarium został zaprezentowany nowy polski standard zarządzania zasobami ludzkimi "Zatrudnienie Fair Play", opracowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Spotkania odbyły się:

19.11.2007, godz. 11:00
Jarosław

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, Sala Narad (II piętro)

19.11.2007, godz. 11:00
Nowy Tomyśl

Nowotomyski Ośrodek Kultury
ul. Tysiąclecia 3, sala nr 105

20.11.2007, godz. 11:00
Grodzisk Mazowiecki

Urząd Miejski
ul. T. Kościuszki 32a, Sala Konferencyjna

23.11.2007, godz. 11:00
Narewka

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
ul. Szkolna 35

27.11.2007, godz. 11:00
Kleszczów

Urząd Gminy Kleszczów
ul. Główna 47
sala USC - wejście boczne

30.11.2007, godz. 11:00
Mogilany

Ośrodek Konferencyjny Polskiej Akademii Nauk w Mogilanach,
ul. Rynek 3

30.11.2007, godz. 11:00
Kobierzyce

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1, Sala Błękitna

03.12.2007, godz. 11:00
Rybnik

Urząd Miasta Rybnika
ul. B. Chrobrego 2, sala nr 108 (I piętro)


29 Listopada 2007 r.

W Gminnym Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Gniewinie, przy ulicy Sportowej 1, o godzinie: 11:00, odbyło się seminarium pt.: "Certyfikat "Gmina Fair Play" - program podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej gmin".


28 Listopada 2007 r.

W Urzędzie Miasta Koszalina przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7, o godzinie: 11:00, odbyło się seminarium pt.: "Certyfikat "Gmina Fair Play" - program podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej gmin".


21 Listopada 2007 r.

W dniu 21 listopada br., o godzinie 11:00 przy ulicy Trębackiej 4 (siedziba Krajowej Izby Gospodarczej) odbyła się konferencja pt: Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym". W trakcie spotkania zaprezentowane zostały m.in. proponowane dla samorządów i partnerów społecznych zasady monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego, najlepsze metody aktywizowania środowisk lokalnych (w tym przedsiębiorców i izb gospodarczych) do pracy nad dokumentami strategicznymi oraz programami pobudzania przedsiębiorczości, sposoby angażowania aktorów lokalnych do tworzenia programów promocji gminy oraz wielu innych działań realizowanych wspólnie na rzecz rozwoju lokalnego. Spotkanie, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji przedsiębiorców, indywidualnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów i partnerów społecznych, w których pilotażowo wdrażane były: system monitoringu oraz zasady konsultacji społecznych, zorganizował Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Konferencja to jeden z elementów projektu pt. "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym" (nr umowy 8174/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/RM/47) współfinansowanego przez UE w ramach programu "Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu" - komponent 2, numer referencyjny PL 2004/016- 829.01.02.02 w ramach Programu Środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu".

Program konferencji

Informacja prasowa


18 PaĽdziernika 2007 r.

W dniach 18-19 października 2007 r. w Centrum Konferencyjno-Kongresowym w Warszawie (przy ulicy Bobrowieckiej 9), odbyły się warsztaty dla władz samorządowych w zakresie wdrażania zasad konsultacji społecznych na szczeblu samorządowym. W trakcie spotkania zaprezentowano m.in. najlepsze praktyki w zakresie zasad konsultacji polityki władz samorządowych z partnerami społecznymi zarówno z gmin polskich, jak i europejskich. Przedstawiono także proponowane dla samorządów i partnerów społecznych zasady monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego. Warsztaty to jeden z elementów projektu pt. "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym", współfinansowanego przez UE.

Materiały z warsztatów dostępne są w Instytucie Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym; ul. Trębacka 4; 00-074 Warszawa;
tel: 22 630 98 01-04; fax: 22 826 25 96; iped@kig.pl; www.iped.pl

Program warsztatów

Ulotka promocyjna

Podręcznik dla partnerów społecznych "Samorządowy monitoring legislacyjny"

Podręcznik dla samorządów "Samorządowa demokracja partycypacyjna"
5 PaĽdziernika 2007 r.

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala VI edycji konkursu "Gmina Fair Play". Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników gminom, które spełniły wszystkie wymagania zawarte w regulaminie tegorocznej edycji zostały wręczone nagrody i wyróżnienia oraz certyfikaty "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.


27 Wrze¶nia 2007 r.

W dniu 27 września przy ulicy Trębackiej 4 (siedziba Krajowej Izby Gospodarczej), sala 31, o godzinie 11:00, odbyła się konferencja z udziałem mediów, prezentująca wyniki pilotażowych wdrożeń standardu zarządzania zasobami ludzkimi "Zatrudnienie Fair Play", w 8 firmach zlokalizowanych na terenie całej Polski. "Zatrudnienie Fair Play" - Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy to projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Informacja Prasowa

Prezentacja firm


6 Wrze¶nia 2007 r.

Odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu "Gmina Fair Play", na którym podjęte zostały decyzje o przyznaniu nagród głównych konkursu - statuetek, wyróżnień oraz tytułów i certyfikatów "Gmina Fair Play" 2007. Informacja o postanowieniach Kapituły do wszystkich uczestników II etapu konkursu zostanie przesłana pocztą.


6 Wrze¶nia 2007 r.

w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli gmin oraz organizacji zrzeszających gminy, na temat konsultacji samorządowego prawa gospodarczego z partnerami społecznymi. W trakcie spotkania, będącego częścią projektu pn. "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym", współfinansowanego przez UE w ramach programu "Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu" - komponent 2, numer referencyjny PL 2004/016- 829.01.02.02 w ramach Programu środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu". Nr umowy 8174/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/RM/47, zaprezentowane zostały m.in. najlepsze praktyki w zakresie zasad konsultacji polityki władz samorządowych z partnerami społecznymi zarówno z gmin polskich, jak i europejskich. Przedstawiono także proponowane dla samorządów i partnerów społecznych zasady monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego i możliwości wpływania na lokalną politykę przez partnerów społecznych. Organizatorem spotkania był Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Program spotkania


25 Czerwca 2007 r.

Odbyło się spotkanie członków i sympatyków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach pt. "Pakiet Kluski szansą dla przedsiębiorców". W trakcie spotkania, którego gościem był Mieczysław Bąk - Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, przedstawione zostały główne założenia zawarte w Pakiecie Kluski. Zaprezentowany został również realizowany przez Instytut projekt "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym", współfinansowany przez UE w ramach programu "Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu" - komponent 2, numer referencyjny PL 2004/016- 829.01.02.02 w ramach Programu środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu". Nr umowy 8174/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/RM/47. Organizatorem spotkania była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Więcej o spotkaniu tutaj


21 Czerwca 2007 r.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - najlepsze praktyki
Austrian Institiute for SME Research wraz z sześcioma partnerami z Europy realizuje projekt badawczy pn. "CSR and Competitiveness - European SMEs' Good Practice". Projekt ten ma na celu analizę zależności pomiędzy konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw a Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu oraz wskazanie tzw. Dobrych Praktyk, ilustrujących jakie działania CSR i w jaki sposób przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności MŚP. W ramach projektu przeprowadzono szereg badań na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach w krajach uczestniczących w projekcie. Studia przypadków z tych krajów zostały zawarte w 7 odrębnych raportach krajowych oraz w raporcie końcowym. Z ramienia Polski partnerem w projekcie jest Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym.
Zachęcamy do zapoznania się z raportem na temat CSR w Polsce. Szczegóły na www.csr-in-smes.eu/


13 Czerwca 2007 r.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego (ul. Emilii Plater 1, Sala Sesyjna Sejmiku-nr 420) w Olsztynie, odbyła się konferencja pt.: "Społeczna Odpowiedzialność i etyka biznesu".
W trakcie spotkania przedstawione zostały m.in. wyniki prac Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach IW EQUAL "Zatrudnienie Fair Play", tj. referat z opracowania nt. korzyści odnoszonych przez firmy działające z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz standard "Zatrudnienie Fair Play" - system zarządzania zasobami ludzkimi. Konferencję zorganizowali: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz BSC Centrum Promocji Biznesu - Regionalny Administrator Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" w Gdańsku.

Program konferencji


5 Czerwca 2007 r.

W kampusie Krakowskiej Szkoły Wyższej (ul. Herlinga-Grudzińskiego 1, sala B019) w Krakowie, odbyła się konferencja pt.: "Doświadczenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu". W trakcie spotkania przedstawione zostały m.in. wyniki prac Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach IW EQUAL "Zatrudnienie Fair Play", tj. referat z opracowania nt. korzyści odnoszonych przez firmy działające z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz standard "Zatrudnienie Fair Play" - system zarządzania zasobami ludzkimi. Konferencję zorganizowało Biuro Promocji Biznesu - Regionalny Administrator Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" w Krakowie we współpracy z Krakowską Szkołą Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


17 Maja 2007 r.

17 maja 2007 w Centrum Kongresowym Estoril (Portugalia) odbyła się konferencja podsumowująca 2 lata pracy partnerstwa 2 ACCESS. Partnerstwo zostało utworzone w ramach projektów EQUAL, a tworzyli je przedstawiciele 4 krajów: Polski, Portugalii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Głównym zadaniem Partnerstwa było zidentyfikowanie istniejących na rynku pracy barier i dyskryminacji, a następnie zbudowanie efektywnych narzędzi i mechanizmów eliminujących te bariery. W trakcie konferencji zostały zaprezentowane wyniki prac oraz poszczególne mechanizmy wyrównujące szanse na rynku pracy. Z ramienia Polski partnerstwo reprezentowali przedstawiciele projektu "Zatrudnienie Fair Play".

Program konferencji


5 Maja 2007 r.

W Sopocie (Wydział Ekonomiczny UG, ul. Armii Krajowej 119/121) odbyła się I Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki w zakresie Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu pod tytułem: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu "Zatrudnienie Fair Play" realizowanego w ramach IW EQUAL. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie www.csr-conference.pl


6 Marca 2007 r.

W Auli budynku P Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (ul. Pułaskiego 25), odbyła się konferencja pt.: "Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu" z udziałem pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej, przedstawicieli Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz przedstawicieli przedsiębiorców. Celem spotkania było umożliwienie wymiany wiedzy pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej i Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym z doświadczeniami firm, które kierują się w swej działalności zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program konferencji


26 Lutego 2007 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie ofert na wykonanie badania - audytu projektu "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy" realizowanego w ramach Działania 2 programu IW EQUAL.

Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe


1 Lutego 2007 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt. "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym" (nr umowy 8174/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/RM/47) współfinansowanego przez UE w ramach programu "Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu" - komponent 2, numer referencyjny PL 2004/016- 829.01.02.02 w ramach Programu Środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu". Przewidywane zakończenie projektu - 30.11.2007 r.


23 Stycznia 2007 r.

Odbyło się spotkanie z udziałem polityków, przedsiębiorców i mediów na temat procesu legislacyjnego w Polsce oraz możliwości wprowadzenia zmian poprawiających jakość stanowionego prawa. W trakcie spotkania będącego częścią projektu pn. "Budowa uczciwych praktyk legislacyjnych - ograniczanie przestrzeni dla korupcji w biznesie" zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców oraz Kodeks Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych, zawierający propozycje zmian w obecnym sposobie tworzenia prawa, a także wskazówki mogące uczynić prawo bardziej przejrzystym. Organizatorem spotkania był Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Osoba do kontaktu:
Paulina Bednarz
tel: 22 630 98 04

Informacja Prasowa


18 Stycznia 2007 r.

"Kodeks rzetelnych praktyk legislacyjnych" został zaprezentowany podczas konferencji na temat lobbingu zorganizowanej przez Zespół ds. Koordynacji Strategii Antykorupcyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


17 Stycznia 2007 r.

Odbyła się konferencja pt. "Rzetelne praktyki legislacyjne podstawą wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości. Możliwości współpracy władz publicznych i partnerów społecznych" podsumowująca projekt "Budowa uczciwych praktyk legislacyjnych - ograniczanie przestrzeni dla korupcji w biznesie" współfinansowany Komisję Europejską, Generalny Dyrektoriat Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa (umowa nr JLS/NGO/2004/058 30-CE-0043190/00-38). W trakcie konferencji zaprezentowaliśmy m.in. "Kodeks rzetelnych praktyk legislacyjnych" oraz raport "Praktyki rzetelnej legislacji gospodarczej. Doświadczenia światowe i możliwości ich adaptacji do warunków polskich".

Informacja prasowa

Kodeks Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych

Raport - Praktyki rzetelnej legislacji gospodarczej


16 Stycznia 2007 r.

W Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ponownie odbyło się seminarium pt. "Wdrażanie standardów etycznych w tworzeniu prawa w Polsce" skierowane m.in. do pracowników ministerstw. W trakcie seminarium będącego częścią projektu pn. "Budowa uczciwych praktyk legislacyjnych - ograniczanie przestrzeni dla korupcji w biznesie" zostały zaprezentowane m.in. najlepsze praktyki legislacyjne w wybranych krajach OECD oraz "Kodeks rzetelnych praktyk legislacyjnych" opracowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy współpracy z Institute of Business Ethics z Londynu oraz przy wsparciu Generalnego Dyrektoriatu Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Unii Europejskiej.

Program


2 Stycznia 2007 r.

Rozpoczęła się X edycja ogólnopolskiego programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz VI edycja konkursu "Gmina Fair Play". Szczegóły dla uczestników można znaleźć pod adresem: http://www.fairplay.pl.


© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.