polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Aktualności


26 Listopada 2008 r.

Rozpoczęła się VIII edycja konkursu "Gmina Fair Play". Wszystkich chętnych do udziału w nowej edycji konkursu zapraszamy do zapoznania się z formularzami 2009 dostępnymi na www.gmina.fairplay.pl


20 Listopada 2008 r.

20 listopada 2008 r w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie, odbyła się konferencja pt. "Skuteczne mechanizmy antykorupcyjne w przedsiębiorstwach". W trakcie konferencji zaprezentowany został raport oraz wyniki badań przeprowadzonych w marcu i kwietniu br. przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Badania obejmowały m.in. ustalenie zagrożeń korupcyjnych, kosztów korupcji i stosowanych mechanizmów zabezpieczeń przed zagrożeniami korupcyjnymi. Konferencja jest jednym z elementów projektu: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", współfinansowanego przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01).

Informacja prasowa

Zaproszenie

Program konferencji

Podręcznik

Ulotka


4 Listopada 2008 r.

Odbyło się posiedzenie Kapituły programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", na którym zapadły ostateczne decyzje o przyznanych w tym roku nagrodach i certyfikatach.


1 Listopada 2008 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym rozpoczął realizację projektu pt.: Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: UDA-POKL.04.02.00-00-026/08-00


15 PaĽdziernika 2008 r.

W dniu 15 października br w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ulicy Trębackiej 4, w sali 205 o godz. 11:00, odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego". W trakcie spotkania zaprezentowane zostały m.in. przykłady działań władz samorządowych wspomagających zaangażowanie aktorów lokalnych w procesy decyzyjne z wykorzystaniem innowacyjnych modeli przy użyciu nowych środków komunikacji i prowadzenie nowoczesnej, zintegrowanej polityki informacyjnej. Spotkanie, którego organizatorem był Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, było również okazją do zaprezentowania możliwych form współpracy partnerów społecznych i samorządów lokalnych w budowie planów e-rozwoju. Konferencja jest jednym z elementów projektu pt. "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego", współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198). Uczestnictwo w spotkaniu było całkowicie bezpłatne. Więcej informacji o projekcie: www.e-rzecznictwo.iped.pl.

Program konferencji

informacja prasowa 15.10.2008


1 PaĽdziernika 2008 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym rozpoczął realizację projektu pn.: "SISC - Senior Intergenerational Social Capital" - Międzypokoleniowy Kapitał Społeczny Projekt SISC jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning.


28 Sierpnia 2008 r.

W dniu 28 sierpnia 2008 r w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ulicy Trębackiej 4, w sali 31 o godz. 11:00, odbyły się bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli samorządów oraz ich partnerów społecznych pn.: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji". W trakcie warsztatów zaprezentowano wyniki badań, przeprowadzonych w marcu i kwietniu br. przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Badania obejmowały m.in. ustalenie zagrożeń korupcyjnych, kosztów korupcji i stosowanych mechanizmów zabezpieczeń przed zagrożeniami korupcyjnymi. Spotkanie, którego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, było okazją do przedyskutowania kompletności i zasadności identyfikowanych zagrożeń korupcyjnych, przedstawienia strategii antykorupcyjnych stosowanych przez firmy oraz wypracowania działań, które mogą ograniczyć korupcję, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Warsztaty to jeden z elementów projektu: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", współfinansowanego przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01).


27 Sierpnia 2008 r.

W dniu 27 sierpnia 2008 roku w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, przy ulicy Trębackiej 4 w sali 31 o godzinie 11:00, odbyły się bezpłatne warsztaty konsultacyjne dla przedsiębiorców, przedstawicieli związków zrzeszających przedsiębiorców oraz izb gospodarczych, pn. "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji". W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wyniki badań, przeprowadzonych w marcu i kwietniu br. przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a dotyczących między innymi: ustalenia zagrożeń korupcyjnych, kosztów korupcji i stosowanych mechanizmów zabezpieczeń przed zagrożeniami korupcyjnymi. Warsztaty były również okazją do przedyskutowania kompletności i zasadności identyfikowanych zagrożeń korupcyjnych, przedstawienia strategii antykorupcyjnych, stosowanych przez firmy oraz wypracowania działań, które mogą stosowane strategie uzupełnić. Organizatorem spotkania był Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Warsztaty to jeden z elementów projektu: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", współfinansowanego przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01).


29 Lipca 2008 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym udzielił upoważnienia do certyfikacji Standardu "Zatrudnienie Fair Play" KEMA Quality Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa oraz inne podmioty pragnące potwierdzić wdrożenie standardu "Zatrudnienie Fair Play" certyfikatem mogą już zgłaszać wnioski o przeprowadzenie certyfikacji.


11 Lipca 2008 r.

W dniach 3-4 lipca oraz 10-11 lipca br. (w Centrum Konferencyjno-Kongresowym przy ulicy ul. Bobrowieckiej 9) odbyły się warsztaty pn.: "Wykorzystanie Internetu do skutecznej komunikacji władz samorządowych ze społecznością gminną. Elektroniczna komunikacja, konsultacje społeczne, elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych i monitoring." Warsztaty z udziałem pracowników gmin odpowiedzialnych za funkcjonowanie stron internetowych oraz partnerów społecznych, współpracujący z nimi przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych, były okazją do nabycia czy też pogłębienia umiejętności w zakresie: dokonywania wyboru narzędzi komunikacji elektronicznej wykorzystywanych w procesach rozwoju, projektowania nowoczesnych narzędzi w komunikacji z partnerami społecznymi, oceny i pokonywania trudności wdrożeniowych elektronicznych systemów komunikacji z partnerami społecznymi, planowania i wdrażania systemów elektronicznego rzecznictwa potrzeb społecznych (np. konsultacji elektronicznych), monitoringu wykorzystania systemów elektronicznego komunikowania się i konsultacji społecznych. Organizatorem warsztatów był Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Warsztaty były jednym z elementów projektu "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego", współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198).


13 Maja 2008 r.

W dniu 13 maja br w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie, odbyła się II Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki, na temat Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), pt.: "Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na tle korporacyjnej kultury CSR". W trakcie spotkania, którego organizatorem był Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, przedstawiona została aktualna diagnoza stanu wdrażania elementów społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na tle korporacyjnej kultury CSR. Podjęta została także próba określenia warunków, narzędzi i przedsięwzięć, dzięki którym sektor ten mógłby szybciej adaptować przodujące polskie i światowe rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Naukowym Patronem Konferencji był Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja stanowiła jeden z elementów projektu "Zatrudnienie Fair Play" (F0290d3) realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie www.csr-conference.pl

Program konferencji

Informacja prasowa


22 Kwietnia 2008 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4, odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "Standaryzacja zarządzania kapitałem ludzkim - odkrywanie ukrytych kompetencji organizacji". W trakcie spotkania, którego organizatorem był Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym, przedstawione zostały m.in. trendy i tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim, zależności między inwestowaniem w kapitał ludzki a rozwojem organizacji, a także koncepcje standaryzacji zarządzania kapitałem ludzkim. Konferencja była jednym z elementów projektu "Zatrudnienie Fair Play" realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Program konferencji

Informacja prasowa


16 Kwietnia 2008 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ulicy Trębackiej 4, odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat wykorzystania nowoczesnych metod i kanałów informacyjnych przez jednostki samorządowe w procesach konsultacyjnych oraz metodach efektywnego monitorowania lokalnych decyzji i aktów prawnych poprzez nowoczesne kanały informacyjne i komunikacyjne. W trakcie spotkania, którego organizatorem był Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym, zaprezentowane zostały m.in. przykłady działań władz samorządowych wspomagających zaangażowanie aktorów lokalnych w procesy decyzyjne z wykorzystaniem innowacyjnych modeli przy użyciu nowych środków komunikacji i prowadzenia nowoczesnej, zintegrowanej polityki informacyjnej. Konsultacje były również okazją do zaprezentowania zarówno doświadczeń Polskich, jak i pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej, które mogą być zaadoptowane przez krajowe jednostki samorządu regionalnego i inne podmioty rozwoju lokalnego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pt. "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego" współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198).


11 Marca 2008 r.

W dniu 11 marca w Hotelu Sympozjum przy ulicy Kobierzyńskiej 47 w Krakowie, odbyła się konferencja pt. EKONOMIA SPOŁECZNA I BIZNES WOBEC WYZWAŃ RYNKU PRACY '2008, z udziałem przedstawicieli świata nauki, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, władz lokalnych, parlamentarzystów oraz przedsiębiorców. W trakcie spotkania Anna Szcześniak z Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, wygłosiła referat pt.: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie kapitałem ludzkim - standard "Zatrudnienie Fair Play". W konferencji udział wziął także Pan Janusz Błażej - wiceprezes firmy Zeto Rzeszów, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniami związanymi z wdrażaniem standardu "Zatrudnienie Fair Play".

Program konferencji


5 Lutego 2008 r.

Instytut zaprasza pracowników naukowych do zgłaszania referatów na II Krajową Konferencję Menadżerów i Nauki na temat Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) pt.: "Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na tle korporacyjnej kultury CSR", która odbędzie się 13 maja 2008 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, przy ul. Trębackiej 4. Uprzejmie prosimy o zgłoszenia gotowości przedstawienia referatów na konferencję, w miarę możliwości, w terminie do 20 lutego 2008 r. Szczegóły na stronie: www.csr-conference.pl


4 Lutego 2008 r.

Poszukujemy pracowników badawczych, współautorów raportu "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", z umiejętnościami trenerskimi w zakresie prowadzenia warsztatów konsultacyjnych dla przedsiębiorców, przedstawicieli związków zrzeszających przedsiębiorców, izb gospodarczych, samorządów i partnerów społecznych.

Wymagane kwalifikacje:
 • znajomość regulacji zwalczania korupcji w przedsiębiorstwach, powiązanych m.in. z założeniami SOB
 • udokumentowana umiejętność analitycznego prowadzenia i podsumowania badań, umiejętność pisania raportów badawczych
 • znajomość co najmniej 2 języków obcych, w tym języka angielskiego w stopniu co najmniej zaawansowanym
 • umiejętność opracowywania materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych itp.
 • zdolności trenerskie
Termin zamknięcia rekrutacji: 20 luty 2008


4 Lutego 2008 r.

Poszukujemy pracowników z umiejętnościami edytorskimi i korektorskimi do pracy w charakterze edytora raportu badawczego pt. "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw"

Wymagane kwalifikacje:
 • udokumentowanie prac redaktorskich, edytorskich i korektorskich
 • preferowane ukończone studia polonistyczne
 • mile widziana znajomość zagadnień dotyczących zwalczania korupcji i promocji etyki w działalności gospodarczej
Termin zamknięcia rekrutacji: 20 luty 2008


4 Lutego 2008 r.

Poszukujemy pracownika do prowadzenia prac logistycznych oraz obsługi stron internetowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia i administrowania stronami internetowymi
 • udokumentowane doświadczenie w projektowaniu oprawy graficznej stron internetowych
Termin zamknięcia rekrutacji: 20 luty 2008


4 Lutego 2008 r.

Poszukujemy ekspertów ds. prawnych z zakresu występowania w polskim i międzynarodowym prawodawstwie elementów korupcjogennych oraz metod ich zwalczania.

Termin zamknięcia rekrutacji: 20 luty 2008


1 Lutego 2008 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt.: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", współfinansowanego przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01). Przewidywane zakończenie projektu - 30.11.2008


11 Stycznia 2008 r.

W Muzeum Archeologicznym w Świdnicy pow. Zielonogórski, o godzinie: 10:00, odbyło się seminarium Inaugurujące VII Edycję Konkursu "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji".


2 Stycznia 2008 r.

Poszukujemy administratora strony internetowej projektu "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego." współfinansowanego przez UE, w skrócie "e-rzecznictwo".

Zakres prac i wymagania:

- rejestracja witryny internetowej projektu i uruchomienie aplikacji;
- przygotowanie struktury i projektu graficznego serwisu, zawierającego takie elementy jak:
 • o projekcie -tekst, grafika,
 • kalendarium
 • podręcznik
 • Infolinia
 • dla mediów
 • kontakt wraz z linkiem do formularza "Komentarz, uwaga";
 • "Zgłoś dobrą praktykę" - formularz;
- zastosowanie technologii umożliwiającej skuteczne pozycjonowanie serwisu
- przygotowanie grafiki systemu
- wprowadzanie danych merytorycznych umożliwiających uruchomienie serwisu
 • przygotowanie trzech formularzy interaktywnych (formularz Zgłoszenie na konferencję/warsztaty/konsultacje, formularz "Zgłoś dobrą praktykę", formularz "Komentarz / uwaga")
- przeprowadzenie testów działania systemu i wprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian, umożliwiających ich poprawne działanie;
- utrzymanie aplikacji przez okres 10 miesięcy oraz podjęcia wszelkich działań umożliwiających jej poprawne funkcjonowanie w określonym okresie.

Wymagane kwalifikacje:
- udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia i administrowania stronami internetowymi
- udokumentowane doświadczenie w projektowaniu oprawy graficznej stron internetowych

Termin zakończenia naboru 15 stycznia 2008


2 Stycznia 2008 r.

Poszukujemy pracowników badawczych, współautorów podręcznika "Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie", z umiejętnościami trenerskimi w zakresie prowadzenia warsztatów konsultacyjnych dla przedstawicieli samorządów i partnerów społecznych.

Wymagane kwalifikacje:
 • znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia dialogu społecznego oraz narzędzi rzecznictwa interesów na szczeblu samorządowym
 • udokumentowana umiejętność analitycznego prowadzenia i podsumowania badań, umiejętność pisania raportów badawczych
 • znajomość co najmniej 2 języków obcych, w tym języka angielskiego w stopniu co najmniej zaawansowanym
 • umiejętność opracowywania materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych itp.
 • zdolności trenerskie
Termin zakończenia naboru 21 stycznia 2008


2 Stycznia 2008 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt.: "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego", współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198). Przewidywane zakończenie projektu - 31.10.2008. Więcej informacji na stronie: www.e-rzecznictwo.iped.pl


© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.