polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Aktualności


20 Grudnia 2013 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym rozpoczął realizację nowego programu promocji gmin pod nazwą "Przyjazna Polska".

Nowe przedsięwzięcie ma na celu budowę pozytywnego klimatu społeczno-ekonomicznego opartego na mocnych stronach gminy.

Więcej o programie dowiecie się Państwo w liście skierowanym do samorządów

Strona programu: www.przyjaznapolska.pl
16 Grudnia 2013 r.

Miło nam poinformować, że podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej w dniu 16 grudnia br. produkt finalny projektu innowacyjnego testującego "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim" przeszedł pozytywnie etap walidacji. Projekt został zarekomendowany do realizacji III etapu.
13 Grudnia 2013 r.

miło nam poinformować, że podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej w dniu 13 grudnia br. produkt finalny projektu innowacyjnego testującego "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego" przeszedł pozytywnie etap walidacji.
9 Grudnia 2013 r.

Trwają prace nad przygotowaniem raportu projektowego pt. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w woj. mazowieckim." Będzie on zawierał analizę trendów w zakresie tworzenia i utraty miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i trzech regionach porównawczych, a także opis działań niezbędnych do tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości.

Raport jest elementem projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
6 Grudnia 2013 r.

6 grudnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Wielka Gala wręczenia nagród przyznanych w XVI edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" i XII edycji konkursu "Gmina Fair Play".

Zapraszamy do zapoznania się z listami Laureatów:

Laureaci programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2013

Laureaci konkursu "Gmina Fair Play" 2013

Więcej informacji na stronach www.fairplay.pl
1 Grudnia 2013 r.

W dniu 1 grudnia 2013 roku wraz z Partnerami z Włoch, Niemiec, Estonii, Hiszpanii i Grecji Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła realizację projektu pn. LivOrg. Projekt ma na celu m.in. zwiększenie świadomości w obszarze ekologicznej hodowli zwierzęcej, opracowanie i wdrożenie specjalistycznych programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem jednostek weterynaryjnych w obszarze ekologicznego zarządzania żywcem. Projekt jest realizowany w ramach Programu Lifelong Learning. Przewidywane zakończenie projektu 30.11.2015
29 Listopada 2013 r.

Trwają prace nad przygotowaniem raportu projektowego pt. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w woj. mazowieckim." Będzie on zawierał analizę trendów w zakresie tworzenia i utraty miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i trzech regionach porównawczych, a także opis działań niezbędnych do tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości.

Raport jest elementem projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
12 Listopada 2013 r.

Dobiega końca testowanie platformy "Zatrudnienie Fair Play - budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie" (platformy ZFP).

Platforma ZFP dostępna jest pod adresem: http://www.zfp.zostanmentorem.pl/

Na platformie znajdują się:

 • internetowy generator kompleksowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi;
 • interaktywna platforma e-learningowa;
 • publikacje (Podręczniki: "Standard Zatrudnienie Fair Play" oraz "Zostań mentorem", "Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+" a także Podręcznik użytkownika platformy ZFP)

Z platformą ZFP możliwe staje się budowanie:

 • kompleksowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem strategii zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard ZFP;
 • umiejętności w zakresie tego jak zostać mentorem - człowiekiem, który ułatwia procesy adaptacji zawodowej pracowników i dzieli się doświadczeniem;
 • wiedzy o tym jak wykorzystać dobre praktyki zarządzania wiekiem do budowy współpracującej organizacji, która jest podstawą konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Korzystających z platformy ZFP szczególnie gorąco zachęcamy do zapoznania się z Podręcznikiem użytkownika - http://www.zfp.zostanmentorem.pl/upload/podrecznik_uzytkownika_platformy_zfp.pdf
30 PaĽdziernika 2013 r.

30 października 2013 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie (sala 205) odbyła się konferencja pt.: Polska po "rewolucji śmieciowej", czyli nasze rady na odpady oraz rozstrzygnięcie XII edycji konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Lista Laureatów konkursu "Gmina Fair Play" 2013

Prezentacja Laureatów

Zaproszenie

Program konferencji
22 PaĽdziernika 2013 r.

Sochaczew - spotkanie Partnerstwa Powiatu Sochaczewskiego

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie przy ulicy Kusocińskiego 11 o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie Partnerstwa Powiatu Sochaczewskiego na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Urzędu Gminy Brochów oraz Stowarzyszenia Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych e-Sochaczew.pl.

Spotkanie było elementem projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim.
21 PaĽdziernika 2013 r.

Warka - spotkanie Partnerstwa Powiatu Kozienickiego

W Hotelu Sielanka nad Pilicą przy ulicy Łąkowej 1 w Warce o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie Partnerstwa Powiatu Kozienickiego na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach, Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Urzędu Gminy Głowaczów, Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą i Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.

Spotkanie było elementem projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim.
17 PaĽdziernika 2013 r.

Mińsk - Spotkanie Partnerstwa Powiatu Mińskiego

W Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kościuszki 3 o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie Partnerstwa Powiatu Mińskiego na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Urzędu Gminy Mrozy oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Mrozów.

Spotkanie było elementem projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim.
16 PaĽdziernika 2013 r.

Informacja o wyborze oferenta

W związku z ogłoszeniem dot. trwającego od 18 września 2013 do 2 października 2013 r. naboru na ewaluatora efektywności produktu finalnego - platformy internetowej "Zatrudnienie Fair Play - budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie", dostępnej na stronie www.zfp.zostanmentorem.pl stworzonej w ramach projektu pn: "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim", nr umowy POKL.08.01.01-14-030/12, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, otrzymaliśmy 4 oferty od:

 1. LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki S.C. z Łomży,
 2. Macieja Rudzkiego z Prudnika,
 3. MANAGEMENT Małgorzata Wlaźlak z Łodzi,
 4. Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń z Mielca.

Po dokładnym zapoznaniu się z przesłanymi ofertami oraz kwalifikacjami kandydatów na ewaluatora została podjęta decyzja o wyborze oferty przedstawionej przez pana Macieja Rudzkiego z Prudnika, który posiada najwyższe kwalifikacje odpowiadające wymaganiom określonym w ogłoszeniu, a także wyraził zgodę na realizację zlecenia - ewaluacji efektywności produktu finalnego - platformy internetowej "Zatrudnienie Fair Play - budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie", za kwotę przewidzianą w budżecie projektu.

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15 PaĽdziernika 2013 r.

Pułtusk - spotkanie Partnerstwa Powiatu Pułtuskiego

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku przy ulicy Nowy Rynek 3 o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie Partnerstwa Powiatu Pułtuskiego na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Urzędu Gminy Zatory oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.

Spotkanie było elementem projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim.
11 PaĽdziernika 2013 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji w zakresie oceny wypracowanego narzędzia projektu pt. "Łódzki Explorer B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w ogłoszeniu ofertowym
10 PaĽdziernika 2013 r.

Mszczonów - Spotkanie Partnerstwa Powiatu Żyrardowskiego

W Gminnym Centrum Informacji przy ulicy Żyrardowskiej 4 w Mszczonowie o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie Partnerstwa Powiatu Żyrardowskiego na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic.

Spotkanie było elementem projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim.
8 PaĽdziernika 2013 r.

Za 3 dni dobiegnie końca głosowanie na najlepszy projekt w konkursie multimedialnym "Migranci w Europie" organizowanym przez Komisję Europejską. W konkursie brali udział młodzi ludzie z całej Unii Europejskiej, tworząc plakaty, filmy lub zdjęcia przedstawiające ich spojrzenie na migrację w Europie.

Na konkurs zostało zgłoszonych ponad 1500 prac, z których jury wyłoniło 27 finalistów, wśród nich pracę z Polski.

Zachęcamy do głosowania na najlepszy projekt, plakat, film lub zdjęcie. Obejrzeć prace, a także zagłosować można pod adresem: http://www.migrantsineurope.eu/pl/finalists

Zdobywca największej liczby głosów otrzyma nagrodę publiczności, a szkoła, w której uczy się lub studiuje autor zwycięskiej pracy - 10 000 Euro.

Więcej informacji:
poland@migrantsineurope.eu

tel/fax +48 22 826 02 52
1 PaĽdziernika 2013 r.

Górna Wieś (gmina Błonie) - spotkanie Partnerstwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

W Domu Rodzinnym w Górnej Wsi 24 (gmina Błonie) o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie Partnerstwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo "Przyłącz się do Nas".

Spotkanie było elementem projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim.
1 PaĽdziernika 2013 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła realizację projektu pn. "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i wdrożenie "Modeli współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego i NGO". Numer projektu POKL.05.04.02-00-G52/13. Przewidywane zakończenie projektu 30.06.2015.
1 PaĽdziernika 2013 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania i umieszczenia w Internecie strony dot. projektu pn: "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi".

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy
20 Wrze¶nia 2013 r.

Zostań Mentorem!

Przypominamy, że trwa nabór uczestników testowania platformy ZFP. Szczegółowe zasady naboru zainteresowanych do działań projektowych określono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim".

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentami rekrutacyjnymi
18 Wrze¶nia 2013 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym poszukuje ewaluatora efektywności produktu finalnego - platformy internetowej "Zatrudnienie Fair Play - budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie", dostępnej na stronie www.zfp.zostanmentorem.pl stworzonej w ramach projektu pn: "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim", nr umowy POKL.08.01.01-14-030/12, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Termin przeprowadzenia ewaluacji: od 1.11.2013 do 15.11.2013 r.

Zakres prac i wymagania związane z ich wykonaniem:

I etap - analiza a. Dokumentacji projektu i jej zmian w czasie, b. Opracowanych rezultatów i ich dokumentacji, c. Ankiet z ewaluacji oraz przeprowadzenie wywiadów z kluczowymi osobami w projekcie.

II etap - sformułowanie wniosków i rekomendacji, co do ewentualnych zmian i działań korygujących w postaci raportu.

Podstawą ewaluacji będzie treść wniosku o dofinansowanie i strategii wdrażania projektu. Zostaną zastosowane następujące kryteria ewaluacji:

 • trafność (czy produkt finalny odpowiada realnym potrzebom?);
 • skuteczność (czy produkt jest skuteczny, czy jego stosowanie przynosi zakładane wyniki?);
 • użyteczność (czy wdrożenie produktu będzie skutkowało zwiększeniem szans na osiągnięcie celów wdrożenia innowacji?);
 • trwałość efektów (czy jest prawdopodobne funkcjonowanie produktu po zakończeniu finansowania projektu?);
 • efektywność (czy produkt przynosi zakładane efekty przy zakładanych kosztach, czy koszty te nie mogłyby być niższe, dając porównywalne efekty?).

Zakres ewaluacji będzie obejmował co najmniej: ocenę wypracowanych narzędzi, czyli zgodność ich zawartości z założonymi wytycznymi, efekty testowania: raport z testowania zawierający m.in. oceny dokonane przez użytkowników i odbiorców, podsumowanie ankiet ewaluacyjnych oraz rekomendacje zmian, a także wyniki rozmów oceniających przez sp. ds. testowania platformy z użytkownikami i odbiorcami. Dodatkowym elementem ewaluacji będą wywiady z kluczowymi członkami zespołu projektowego.

Metodą badawczą ewaluacji będzie analiza informacji na temat projektu, w szczególności zapisów dotyczących zawartości narzędzi i porównanie założeń do osiągniętych efektów w celu zidentyfikowania ewentualnych odchyleń i sformułowania zaleceń, co do podjęcia ewentualnych działań korygujących. Informacje do analizy zostaną pozyskane na podstawie weryfikacji:

 1. Dokumentacji projektu
 2. Opracowanych rezultatów i ich dokumentacji
 3. Ankiet z ewaluacji przedsięwzięć projektowych
 4. Wywiadów z kluczowymi osobami w projekcie (w tym z uczestnikami testowania).

Wymagane kwalifikacje:

 • udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy ewaluatora projektów dofinansowanych z EFS,
 • udokumentowana znajomość rozwiązań softwareowych, w tym narzędzi e-learningowych.

Zapraszamy do składania ofert zawierających CV oraz cenę brutto wymaganych prac.

Termin zakończenia naboru: 2 października 2013 r.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Tymorek
Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. 22 630 98 02, 22 630 96 21
e-mail: mtymorek@kig.pl
18 Wrze¶nia 2013 r.

W dniu 18 września w Politechnice Łódzkiej, Dział Transferu Technologii PŁ przy ulicy Ks. Skorupki 6/8 w Łodzi odbyło się spotkanie doradcze w ramach projektu "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy na stronę projektu: http://www.lodzkiekreuje.pl
17 Wrze¶nia 2013 r.

Fundacja Centrum Promocji Kobiet zaprasza na szkolenia...

Każda firma podlega ciągłym zmianom. Zmienia się rynek, otoczenie biznesu, dostawcy, kontrahenci, konkurencja nie śpi.

Jak elastycznie, bez zbędnego stresu, skutecznie reagować na zmiany? Inwestycja w pracownika - inwestycją w firmę.

Bezpłatne 6 dniowe szkolenie dla osób w wieku 30 - 55.

Terminy:

Moduł I : 21-22.10
Moduł II : 18-19.11
Moduł III: 16-17.12

Więcej
16 Wrze¶nia 2013 r.

Bezpłatne 4-dniowe szkolenie: "Komputer dla 50+ projekt przeciwko wykluczeniu cyfrowemu - SZKOLENIE ARKUSZ KALKULACYJNY ".

Do udziału w szkoleniu Organizator - Fundacja Centrum Promocji Kobiet zaprasza osoby w wieku 50 +, które nie korzystały dotychczas ze szkoleń dofinansowanych z EFS PO KL 8.1.1.

Termin: 08-09 i 15-16 października.

Więcej
4 Wrze¶nia 2013 r.

W sierpniu br. rozpoczęliśmy spotkania Partnerstw, na których omawiane są indywidualne strategie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki.

Nad strategiami pracują następujące Partnerstwa:

 • Partnerstwo Aglomeracji Poznańskiej z udziałem: Urzędu Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 • Partnerstwo Centralnej Wielkopolski z udziałem: Urzędu Miasta w Śremie, Urzędu Miejskiego w Krobii, Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz Urzędu Miasta i Gminy Września.
 • Partnerstwo Północnej Wielkopolski z udziałem: Urzędu Miasta Piły, Starostwa Powiatowego w Pile, Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski w Pile.
 • Partnerstwo Chodziesko-Wągrowieckie z udziałem: Starostwa Powiatowego w Chodzieży, Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży, Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oraz Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie.
 • Partnerstwo Południowej Wielkopolski z udziałem: Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin oraz Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn.
 • Partnerstwo Zachodniej Wielkopolski z udziałem: Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, Nowotomyskiej Izby Gospodarczej oraz Opalenickiej Izby Gospodarczej.1 Wrze¶nia 2013 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła realizację projektu pn. "STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w Gminie Mszczonów" na podstawie umowy nr. UDA - POKL.05.04.02-00-F30/13-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych poprzez zwiększenie uczestnictwa NGO w konsultacji polityk publicznych dzięki opracowaniu "Standardów konsultacji" we współpracy z władzami publicznymi w Gminie Mszczonów. Przewidywane zakończenie projektu: 31.10.2014
28 Sierpnia 2013 r.

W siedzibie KIG w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4 odbyła się konferencja prasowa pt. "Zjawisko wczesnego opuszczania szkoły przez młodzież - przyczyny, następstwa oraz sposoby zapobiegania"

Więcej

Program konferencji
21 Sierpnia 2013 r.

W dniu 21 sierpnia w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy ulicy Tuwima 30 w Łodzi odbyło się spotkanie doradcze w ramach projektu "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy na stronę projektu: http://www.lodzkiekreuje.pl
2 Sierpnia 2013 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania, składu i druku ulotki informacyjnej dot. projektu pn: "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim".

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy
2 Sierpnia 2013 r.

Spotkanie Aglomeracji Poznańskiej

W dniu 7 sierpnia 2013 roku odbyło się spotkanie Partnerstwa Aglomeracji Poznańskiej, którego celem były prace nad planami strategicznymi w obrębie zielonego rynku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego województwa wielkopolskiego. Wyniki pracy uczestników i efekty dyskusji zostaną uwzględnione w przygotowywanej strategii.
1 Sierpnia 2013 r.

1 sierpnia 2013 r. rozpoczął się nabór uczestników testowania platformy ZFP. Do udziału w testowaniu platformy ZFP zapraszamy pracowników 50+ z przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.

więcej
8 Lipca 2013 r.

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim" została zaakceptowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
26 Czerwca 2013 r.

W dniach 25-26 czerwca, w Centrum Nauki Kopernik, w Warszawie odbył się IV Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Tegoroczny kongres został poprowadzony pod hasłem: "Konkuruj. Mierz wysoko. Wygrywaj!"

Więcej informacji: http://kongresig.pl
10 Czerwca 2013 r.

W ramach projektu "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały opracowane dwa podręczniki: "Standard "Zatrudnienie Fair Play". Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem - http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Podrecznik_Standard_Zatrudnienie_Fair_Play.pdf oraz "Zostań mentorem" - http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Podrecznik_Zostan_Mentorem.pdf

Opracowano również publikację pt. "Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+" - http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Raport_Dobre_praktyki_w_zarzadzaniu_wiekiem_i_zasobami_ludzkimi.pdf

Więcej informacji o publikacjach znajdą Państwo tutaj: http://www.zostanmentorem.pl/publikacje.html

Powyższe publikacje są udostępniane bezpłatnie.
3 Czerwca 2013 r.

Projekt "Praca Wysokiej Jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wszedł w kolejny etap realizacji. W kwietniu i maju 2013 roku przedstawiciele partnerstw spotkali się dwukrotnie na dwudniowych warsztatach kreatywnych (18-19 kwietnia oraz 13-14 maja), zorganizowanych przez Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG w Hotelu "Rancho pod Bocianem" w Tarczynie.

Warsztaty zostały podzielone na dwie części.

W trakcie pierwszych warsztatów przekazano uczestnikom informacje nt. możliwych działań zmierzających do tworzenia "zielonych" miejsc PWJ w postaci dobrych praktyk z Estremadury w Hiszpanii, obszaru Wielkiego Londynu i Szwecji. Następnie poprzez pracę warsztatową zmobilizowano uczestników warsztatów do naszkicowania strategii dla swoich powiatów. Bardziej zaawansowane strategie prezentowane podczas drugich warsztatów przez przedstawicieli partnerstw podlegały dyskusji na forum uczestników. W ten sposób przygotowano beneficjentów do wypracowania strategii tworzenia "zielonych" miejsc PWJ.

Dyskusję oraz indywidualne konsultacje poprowadzili eksperci Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym".

Kolejne zaplanowane działania na rok 2013 to praca w grupach w obrębie utworzonych partnerstw, zorganizowanie 6 spotkań z poszczególnymi partnerstwami jesienią 2013 roku, a także dalsze prace związane z rozwojem "zielonego rynku pracy" na Mazowszu.
24 Maja 2013 r.

W dniu 28 maja w BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej przy ulicy Wólczańskiej 210 w Łodzi odbyły się warsztaty testujące, w których udział wzięli pracownicy naukowi oraz przedsiębiorcy. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z założeniami i funkcjonalnością innowacyjnego, nowo opracowanego narzędzia elektronicznego wspomagającego jednostki naukowe i przedsiębiorców w zakresie przygotowywania projektów badawczo-rozwojowych o praktycznym charakterze i ścisłym powiązaniu z gospodarką. Ponadto uczestnicy wzięli udział w testowaniu poprzez założenie kont i przejście przez cały proces tworzenia projektu B+R z wykorzystaniem Generatora oraz dokonali oceny Generatora Projektów B+R za pośrednictwem ankiet ewaluacyjnych oraz uwag jakościowych, merytorycznych przekazanych bezpośrednio trenerom w trakcie warsztatu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy na stronę projektu: http://www.lodzkiekreuje.pl
13 Maja 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami firm z różnych krajów, w zakresie wdrażania programów zarządzania wiekiem, zatrudniania pracowników 50+ czy wykorzystywania narzędzi e-learningowych.

Więcej informacji w newsletterze.

Newsletter projektu - maj 2013
11 Maja 2013 r.

W dniach 8-11 maja 2013 r. odbyła się wcześniej zapowiadana wizyta studyjna w firmach włoskich wykorzystujących innowacyjne formy e-learningu w programach mentoringowych.

Wizyta została zorganizowana dla pracowników 50+ z woj. mazowieckiego w ramach projektu "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim".

Więcej informacji na stronie www.zostanmentorem.pl
7 Maja 2013 r.

Projekt "Praca Wysokiej Jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wszedł w kolejny etap realizacji.

W lutym 2013 roku przedstawiciele partnerstw spotkali się dwukrotnie na dwudniowych warsztatach kreatywnych (7-8 lutego oraz 27-28 lutego) zorganizowanych przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Hotelu EDISON w Baranowie.

Zajęcia zostały podzielone na dwie części, pierwsza z nich miała na celu przygotowanie uczestników do tematyki związanej z tworzeniem nowych miejsc pracy w dziedzinie zielonej gospodarki. Dobre praktyki z wybranych regionów europejskich przedstawili eksperci Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Mieczysław Bąk, Anna Szcześniak oraz Paulina Bednarz.

Druga część warsztatów objęła prace merytoryczne związane z opracowaniem indywidualnych planów rozwoju rynku pracy dla każdego z partnerstw. Dyskusję oraz indywidualne konsultacje poprowadzili eksperci Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", prof. Przemysław Kulawczuk, Anna Szcześniak i Paulina Bednarz. Celem warsztatów było wypracowanie indywidualnych strategii dla każdego z obszarów objętych Partnerstwem.

Podczas spotkań zaprezentowane zostały zarysy strategii każdego z Partnerstw. Omówiono i przedyskutowano możliwości rozwoju regionów oraz uwzględniono propozycje opiekunów merytorycznych.

Nad całością czuwały i wspomagały uczestników przedstawicielki WIPH, Aleksandra Cicha i Danuta Łabrzycka.

Kolejne zaplanowane działania na rok 2013 to praca w grupach w obrębie utworzonych partnerstw, zorganizowanie 6 spotkań w okresie od czerwca do października 2013 roku, a także dalsze działania badawcze, pogłębiające znajomość "zielonego rynku pracy".
23 Kwietnia 2013 r.

W dniu 23 kwietnia w BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej przy ulicy Wólczańskiej 210 w Łodzi odbyły się warsztaty testujące, w których udział wzięli pracownicy naukowi oraz przedsiębiorcy. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z założeniami i funkcjonalnością innowacyjnego, nowo opracowanego narzędzia elektronicznego wspomagającego jednostki naukowe i przedsiębiorców w zakresie przygotowywania projektów badawczo-rozwojowych o praktycznym charakterze i ścisłym powiązaniu z gospodarką. Ponadto uczestnicy wzięli udział w testowaniu poprzez założenie kont i przejście przez cały proces tworzenia projektu B+R z wykorzystaniem Generatora oraz dokonali oceny Generatora Projektów B+R za pośrednictwem ankiet ewaluacyjnych oraz uwag jakościowych, merytorycznych przekazanych bezpośrednio trenerom w trakcie warsztatu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy na stronę projektu: http://www.lodzkiekreuje.pl
19 Kwietnia 2013 r.

W gmachu BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Sali Konferencyjnej (316) odbyła się ogólnopolska konferencja "RESTART. Jaka Europa się kończy a jaka zaczyna?"

Swój udział w konferencji potwierdzili m.in.: Alojzy Z. Nowak, Jacek Protasiewicz, Jadwiga Staniszkis, Jan Barcz, Janusz Piechociński, Henryka Bochniarz i Krzysztof Wielecki.

Gościem specjalnym konferencji był Janusz Lewandowski, komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu KE, który wygłosił prelekcję: Czy wspólna waluta podzieli na nowo Europę?

W tegorocznej edycji konferencji organizatorzy zastanawiali się nad tym jaka Europa wyłania się z trwającego kryzysu ekonomicznego, politycznego i społecznego. Czy Unii potrzeba nowej utopii? Nowego marzenia, które będzie na tyle atrakcyjne dla społeczeństw, że przywódcy ten głos będą musieli respektować? A może potrzeba antyutopii i na kanwie rosnącej niechęci do pogłębiania integracji należałoby się zastanowić jakiej UE nie chcemy? Te i wiele innych pytań organizatorzy zadali swoim gościom 19 kwietnia 2013 r.

Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Dariusz Milczarek, dyrektor Centrum Europejskiego UW; Ministerstwo Finansów; Minister Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbieta Bieńkowska; Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik oraz przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Patronem Merytorycznym była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG.

Z programem konferencji można zapoznać się na stronie: www.konferencjace.org

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: kontakt@konferencjace.org

Program konferencji
17 Kwietnia 2013 r.

17 kwietnia br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pod hasłem "Młodzi 2.0" odbyło się kolejne "Forum Młodych Przedsiębiorców". Tegoroczna, III edycja poświęcona była przede wszystkim przedsiębiorczości internetowej. Nowe społeczności, nowe modele biznesowe, e-wangeliści polskiego internetu oraz prawne aspekty funkcjonowania startupu to główne tematy, o których dyskutowaliśmy z wybitnymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki. Poza panelami dyskusyjnymi, odbyły się również warsztaty, pokaz filmowy, a także rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy startup.

GOŚCIEM SPECJALNYM III FORUM MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW BYŁ WALLY OLLINS, światowej sławy brytyjski specjalista od brandingu.

Organizatorzy wydarzenia były: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

Więcej informacji: http://minnowacyjni.pl
7 Marca 2013 r.

W dniu 7 marca br. o godz. 10.00 w PKiN (sala Mickiewicza) Mieczysław Bąk był uczestnikiem debaty pt. Warszawska edukacja wobec wyzwań umiędzynarodowienia i potrzeb rynku pracy otwierającej XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2013. Debata została przygotowana wspólnie przez Konferencję Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW), Miasto Stołeczne Warszawa i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

W trakcie debaty, w której udział wzięło 30 osób, Mieczysław Bąk przedstawił projekt pn. RAPPORT, jego główne założenia i cele. W trakcie konferencji kolportowana była informacja prasowa o projekcie.

Projekt RAPPORT jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
6 Marca 2013 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach Kreatywnych w ramach projektu "Praca Wysokiej Jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim". Warsztaty odbędą się w dniach 18-19 kwietnia oraz 13-14 maja 2013 r. w hotelu "Rancho pod Bocianem" (http://www.bocianierancho.pl/ adres: Przypki, ul. Nadarzyńska 15, 05-555 Tarczyn, szczegółowa mapa dojazdu w załączeniu). Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Celem Warsztatów Kreatywnych jest wsparcie Partnerstw w wypracowaniu operacyjnych planów działania w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w zielonej gospodarce w Państwa powiatach.

Zaproszenie

Program

Formularz zgłoszeniowy
4 Marca 2013 r.

Szanowni Państwo,
Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG realizuje ponadnarodowy projekt pn. RAPPORT, którego celem jest promocja nauczania oraz przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu szkoły przez młodzież. W związku z podejmowanymi, w ramach projektu, działaniami chcemy zrealizować 8 wywiadów (wywiady będą nagrywane) w tym:

 • 6 wywiadów (3 filmy) z tzw. PARAMI - w skład takiej pary wchodzi: osoba, która ukończyła z powodzeniem szkołę i odniosła sukces oraz osoba, która przerwała nauczanie i miała z tego powodu problemy tj. jej życie źle się potoczyło (być może wpadła w złe towarzystwo, nie znalazła pracy itp.). Osoby tworzące parę musi łączyć przynajmniej jeden czynnik np. szkoła, miasto, wiek itp.
 • 2 wywiady z osobami, które przerwały naukę ale wróciły do szkoły i nakładem sił odniosły sukces zawodowy, prywatny itp.

Wywiady będą częścią całego cyklu składającego się z historii opowiadanych przez Irlandczyków, Brytyjczyków, Greków, Hiszpanów, Włochów, Szwajcarów - całość będzie dostępna na youtube i szeroko promowana w Komisji Europejskiej.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w dotarciu do osób, które zechciałyby się podzielić swoimi doświadczeniami. Będziemy wdzięczni także za rozpowszechnienie naszej prośby wśród instytucji/organizacji/osób z Państwem współpracujących.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Szczegółowe informacje dostępne w biurze polskiego Partnera projektu: Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG, osoba do kontaktu: Paulina Bednarz, tel.: 22 630 98 04, kom. 509 912 353, e-mail: iped@kig.pl

Projekt RAPPORT jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
28 Lutego 2013 r.

W dniach 27-28 lutego 2013 r. w Hotelu EDISON w Baranowie odbyły się drugie dwudniowe Warsztaty Kreatywne w ramach projektu "Praca Wysokiej Jakości na zielonym rynku pracy w województwie Wielkopolskim." Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w warsztatach!

Udział w warsztatach był bezpłatny.

Więcej informacji:

Zaproszenie

Program warsztatów
21 Lutego 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" finansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach którego w 2013 r. mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na wdrożenie CSR!

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informujemy, że opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Rozporządzenie to określa podstawowe zasady udzielania przez PARP wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)".

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Podstawowe zasady i tryb udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR określają § 18d i 18e rozporządzenia.

Tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi - http://csr.parp.gov.pl/files/74/455/456/15732.pdf

Materiał dodatkowy dotyczący podstawowych zasad udzielania wsparcia na wdrożenie CSR - http://csr.parp.gov.pl/files/74/455/456/15733.pdf

W związku z tym, że wsparcie na wdrożenie CSR udzielane jest na realizację projektu, którego zakres obejmuje m.in. relacje z personelem przedsiębiorstwa, w szczególności:

a) budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu u przedsiębiorcy poprzez zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wolontariat pracowniczy, zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu,

b) wdrożenie standardów społecznych;

pragniemy Państwa poinformować, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z PARP-u na wdrożenie w Państwa firmach Standardu Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Zatrudnienie Fair Play."

Więcej informacji o Standardzie na stronie: www.praca.fairplay.pl.

Informacje o Standardzie i możliwości jego wdrożenia mogą Państwo również uzyskać bezpośrednio w:

Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel.: (22) 630 98 03 lub 630 98 01; fax: (22) 826 25 96,
e-mail: iped@kig.pl
20 Lutego 2013 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej wraz z włoskim partnerem E.Ri.Fo serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej we Włoszech!

Szanowni Państwo,

w ramach innowacyjnego projektu "Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim" organizujemy bezpłatną wizytę studyjną w firmach włoskich wykorzystujących innowacyjne formy e-learningu w programach mentoringowych. Wizyta odbędzie się w dniach 8-11 maja 2013 r. w Rzymie (Włochy). Tematem przewodnim spotkania będą praktyczne sposoby wykorzystania innowacyjnych narzędzi w zarządzaniu wiekiem.

Dlatego jeśli:

 • są Państwo zainteresowani wykorzystywaniem potencjału starszych pracowników;
 • interesują Państwa nowoczesne narzędzia przekazywania wiedzy młodszym pracownikom;
 • chcą Państwo poznać włoskie firmy i dodatkowo...
 • pracują Państwo w małych i średnich przedsiębiorstwach na Mazowszu oraz...
 • mają Państwo 50 lat lub więcej*...

*pozostałe wymagania w załączonym liście zapraszającym.

zachęcamy do przesyłania do nas zgłoszeń w terminie do 20 marca br. do godziny 16.00. Jednocześnie informujemy Państwa, że w wizycie studyjnej może wziąć udział jedynie 5 pracowników z Mazowsza - w związku z tym liczba miejsc jest ograniczona!

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o bardzo uważne zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami rekrutacyjnymi, które przesyłamy Państwu w załączeniu. Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o upowszechnienie niniejszego zaproszenia wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych pracowników Państwa firmy.

W celu dokładnego zapoznania się ze szczegółami projektu zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.zostanmentorem.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod numerem tel. (22) 630 98 01.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
ZFP Regulamin
Formularz uczestnictwa w projekcie
Deklaracja
Oświadczenie11 Lutego 2013 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji dwóch dwudniowych warsztatów, które mają odbyć się w dniach: 18-19/04/2013 oraz 13-14/05/2013 w ramach projektu pn: "PRACA WYSOKIEJ JAKOŚCI NA ZIELONYM RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM".

Szczegóły
8 Lutego 2013 r.

Województwo Łódzkie uruchomiło właśnie portal Łódzka Platforma Transferu Wiedzy (www.lptw.lodzkie.pl). Jest to główny punkt pozyskiwania i wymiany informacji w zakresie innowacyjności. Portal z jednej strony proponuje budowę swoistej oferty nauki obejmującej nowe technologie, badania, raporty, etc., a z drugiej tworzy bazę zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania ze strony biznesu.

Dzięki portalowi biznes będzie mógł w łatwy sposób odszukać technologię czy analizę, których potrzebuje i nawiązać kontakt z ich autorem.

Naukowcy zdobędą wiedzę na temat tego co należy badać w przyszłości, tak aby odpowiadało to potrzebom rynku.

ŁPTW to także miejsce gdzie znajdą Państwo informacje odnośnie zrealizowanych i planowanych wydarzeń o charakterze innowacyjnym.

Dzięki działowi "Panorama Kariery" portal daje szansę uczniom, studentom i doktorantom pisania prac magisterskich/doktorskich na potrzeby biznesu.

Przedsiębiorcy poza wykazem tych potrzeb odnośnie w/w prac będą mogli na portalu szukać osób do odbywania praktyk czy staży.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zachęca do zarejestrowania się na portalu Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy oraz zgłaszania swoich potrzeb i ofert.

W ten sposób każdy może przyczynić się do budowania innowacyjnego społeczeństwa w województwie łódzkim.
8 Lutego 2013 r.

W dniach 7-8 lutego 2013 r. w Hotelu EDISON w Baranowie odbyły się dwudniowe Warsztaty Kreatywne w ramach projektu "Praca Wysokiej Jakości na zielonym rynku pracy w województwie Wielkopolskim." Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w warsztatach był bezpłatny.

Kolejne dwudniowe Warsztaty Kreatywne odbędą się w dniach 27-28 lutego br. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zaproszeniu oraz w programie warsztatów.

Zaproszenie

Program warsztatów
23 Stycznia 2013 r.

Polscy przedsiębiorcy w 2013 r. Czas próby dla "zielonej wyspy".

23 stycznia 2012 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się organizowane we współpracy ze Związkiem Banków Polskich konferencja, podczas której przedsiębiorcy, politycy i eksperci z sektora finansowego rozmawiali o sposobach przezwyciężenia kryzysu, w którym znalazła się Polska, Europa i świat oraz o tym co może przynieść dla gospodarki rok 2013.

Szczegóły
15 Stycznia 2013 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym" zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na usługę stworzenia systemu, narzędzi i oprogramowania interaktywnej platformy e-learningowej "Zatrudnienie Fair Play - budowa kultury organizacyjnej i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie", na której udostępnione zostaną kursy e-learningowe wspomagające proces tworzenia strategii w oparciu o standard "Zatrudnienie Fair Play" oraz tworzenie programów mentoringowych dla pracowników 50+ z wykorzystaniem technik multimedialnych w ramach realizacji projektu pt. "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający: Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
NIP: 525-15-67-362

Szczegółowe informacje
2 Stycznia 2013 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG w ramach projektu "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego" pracuje nad Generatorem Projektów B+R - oprogramowaniem, które ułatwi inicjowanie, planowanie i wdrażanie projektów B+R.

więcej informacji
2 Stycznia 2013 r.

W ramach projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działają następujące Partnerstwa:

 • Partnerstwo Aglomeracji Poznańskiej z udziałem: Urzędu Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 • Partnerstwo Centralnej Wielkopolski z udziałem: Urzędu Miasta w Śremie, Urzędu Miejskiego w Krobii, Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz Urzędu Miasta i Gminy Września.
 • Partnerstwo Północnej Wielkopolski z udziałem: Urzędu Miasta Piły, Starostwa Powiatowego w Pile, Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski w Pile.
 • Partnerstwo Chodziesko-Wągrowieckie z udziałem: Starostwa Powiatowego w Chodzieży, Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży, Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oraz Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie.
 • Partnerstwo Południowej Wielkopolski z udziałem: Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin oraz Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn.
 • Partnerstwo Zachodniej Wielkopolski z udziałem: Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.