polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Aktualności


18 Grudnia 2009 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach projektu Praca Wysokiej Jakości (PWJ) zorganizował spotkania mające na celu zawiązanie Powiatowych Partnerstw na rzecz wspierania miejsc pracy wysokiej jakości. Każde z Partnerstw stworzone zostanie z trzech partnerów: przedstawicieli samorządu gminy, powiatu oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

W grudniu 2009 r. odbyła się druga runda spotkań w powiatach, które zdecydowały się utworzyć partnerstwa. W trakcie spotkań odbyła się m.in. prezentacja analiz dziedzin stwarzających największe możliwości w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w metropolii i powiatach Mazowsza, a także regionów zagranicznych, z którymi porównujemy Mazowsze.

Harmonogram spotkań:
 • 1 grudnia 2009 r., godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, także z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim i Urzędu Miejskiego w Halinowie.
 • 8 grudnia 2009 r., godz. 11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku, także z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Urzędu Gminy Troszyn.
 • 11 grudnia 2009 r., godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, także z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, Urzędu Gminy Stoczek, Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim, Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim i Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.
 • 15 grudnia 2009 r., godz.11:00 w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Urzędu Gminy Teresin, Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.
 • 18 grudnia 2009 r., godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, także z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie i Urzędu Gminy Lesznowola.
W sierpniu i wrześniu 2009 r. odbyła się pierwsza runda spotkań w powiatach, które zdecydowały się utworzyć partnerstwa. W czasie spotkań omawiano propozycje wskaźników pozwalających mierzyć cechy miejsc pracy wysokiej jakości uznane za najważniejsze przez uczestników wcześniej przeprowadzonych spotkań oraz przedstawiono dziedziny mające najwięcej cech uznanych za najważniejsze, a także propozycje wspierania tych dziedzin.

Harmonogram spotkań:
 • 4 sierpnia 2009 r., godz. 10.00, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku, także z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
 • 5 sierpnia, 2009 r., godz. 10.00, w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, także z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie oraz Urzędu Miasta i Gminy Lesznowola.
 • 18 sierpnia 2009 r., godz.11.00, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, także z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Urzędu Gminy Teresin.
 • 21 sierpnia 2009 r., godz. 11.00, w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, także z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie oraz Urzędu Gminy Stoczek.
 • 25 sierpnia 2009 r., godz. 11.00, w Urzędzie Miejskim w Halinowie, także z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Maz.
 • 27 sierpnia 2009 r., godz. 11.00, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie, także z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oraz Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.
 • 15 września 2009 r., godz. 11.00, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim, także z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim oraz Gminy Kosów Lacki.
 • 18 września 2009 r., godz. 11.00, w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, także z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce oraz Urzędu Gminy Troszyn.16 Grudnia 2009 r.

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w ramach projektu "Przedsiębiorczy Uniwersytet" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw uruchomione zostały unikalne narzędzia upowszechniające i wspierające zakładanie przedsiębiorstw opartych na wiedzy, w tym tworzenia innowacyjnych spółek typu spin-off oraz promocji specyficznych modeli biznesowych w tym zakresie. W ramach projektu oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie w zakresie:
 • doradztwa w formie dyżurów konsultacyjnych. Doradztwo obejmuje m.in. wskazanie praktycznych możliwości wykorzystania wyników badań naukowych do uruchamiania projektów z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz typowo biznesowej. Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpośredniego doradztwa prosimy o kontakt z Panią Pauliną Bednarz z Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Tel: 22 630 98 04, e-mail: pbednarz@fairplay.pl. Doradztwo jest prowadzone bezpłatnie.
 • doradztwa w formie on-line. W ramach realizacji projektu opracowany został Bank Aplikacji Biznesowych, który zamieściliśmy na specjalnie przygotowanej platformie e-learningowej pod adresem: www.naukawbiznesie.pl. W ramach doradztwa, oprócz możliwości zapoznania się z przygotowanymi studiami przypadków, macie Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa w formie on-line. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji w poniedziałki, w godzinach 11:00-13:00 . W pozostałym czasie zachęcamy Państwa do pozostawianie pytań, wątpliwości lub uwag bezpośrednio na platformie, na dostępnym Forum internetowym.
 • wirtualnego systemu inkubacji "Wirtualny Spin Inkubator", w którym znajdziecie Państwo szereg kursów e-learningowych dotyczących m.in. takiej tematyki jak: modele biznesowe zakładania firm spin-off, montaże finansowe biznesu, komunikacja i negocjacje, planowanie i kontrola biznesu, fundusze UE. Ideą Spin Inkubatora jest przekazanie wiedzy i najlepszych praktyk jakie udało nam się zidentyfikować we wskazanych obszarach. W ramach wsparcia w realizacji kursów macie Państwo także możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa w formie on-line. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. W pozostałym czasie zachęcamy Państwa do pozostawianie pytań, wątpliwości lub uwag bezpośrednio na platformie.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej projektu http://www.oic.lublin.pl/przedsiebiorczyuniwersytet oraz aktywnego uczestnictwa na dedykowanej specjalnie Państwu platformie www.naukawbiznesie.pl.


11 Grudnia 2009 r.

W dniu 11 grudnia 2009r. w Hotelu QUBUS PRESTIGE przy ulicy Uniwersyteckiej 13 w Katowicach odbyła się bezpłatna konferencja pt.: "Nauka dla Biznesu = Biznes dla Nauki (?). Organizatorem konferencji jest Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Spotkanie jest elementem projektu "Nauka dla Biznesu - Biznes dla Nauki", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy


10 Grudnia 2009 r.

10 grudnia br. o godz. 11:00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 (sala 30) odbyła się konferencja poświęcona praktycznym aspektom współpracy nauki i gospodarki oraz dyskusji nt. możliwości zwiększenia wpływu wyższych uczelni na rozwój przedsiębiorstw pt. WKŁAD NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO TWORZENIA WARTOŚCI DODANEJ W POLSCE.

Pobierz Raport "Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami"

Informacja prasowa


4 Grudnia 2009 r.

W Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XII edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" i VIII edycji konkursu "Gmina Fair Play".
Więcej informacji na stronie www.fairplay.pl


8 PaĽdziernika 2009 r.

W Hotelu Pan Tadeusz w Serocku odbyło się drugie (z trzech) spotkanie Kreatywnej Grupy Wsparcia pt. "Premium praca na Mazowszu" w ramach projektu "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania".


1 PaĽdziernika 2009 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt.: "Skills for the Future". Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning. Numer umowy-2009-3311/001-001. Numer projektu-502420-LLP-1-2009-1-PL-ERASMUS-ECUE.


30 Wrze¶nia 2009 r.

W Katowicach, w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej przy ulicy Opolskiej 15 o godzinie 11:00, odbyło się spotkanie Kreatywnej Grupy Wsparcia pt. "Śląskie - pozytywna energia i najlepsza praca". Spotkanie jest jednym z elementów projektu pt: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. śląskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie projektu www.praca-slask.pl


22 Wrze¶nia 2009 r.

W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej, przy ul. Ostoi 10, 72-005 Przecław, Sala konferencyjna) odbyło się kolejne spotkanie poświęcone cyklowi warsztatów dla pracowników naukowych pn.: "Przedsiębiorczy Uniwersytet. Modele biznesowe projektów B+R". Wzorem poprzednich spotkań przeprowadzonych w czerwcu br. celem warsztatów było zwiększenie indywidualnej przedsiębiorczości i inicjatywy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie pozyskiwania środków na badania oraz skuteczniejszego wykorzystywania możliwości współpracy pomiędzy nauką a biznesem, samorządem oraz władzami publicznymi.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.przedsiebiorczy-uniwersytet.pl


16 Wrze¶nia 2009 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: (22) 630 98 02, fax.: (22) 826 25 96, e-mail: iped@kig.pl , NIP: 525-15-67-362, Regon: 010114641, KRS: 0000161651) zwraca się z prośbą o składanie ofert na druk publikacji dot. projektu pn.: "Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety".

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym i Formularzu ofertowym


3 Wrze¶nia 2009 r.

Odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu "Gmina Fair Play", na którym podjęte zostały decyzje o przyznaniu nagród głównych konkursu - statuetek, wyróżnień, tytułów i certyfikatów "Gmina Fair Play" 2009 oraz nowej nagrody dla najlepszych menedżerów samorządowych - "Samorządowy Menedżer Roku" 2009.


19 Sierpnia 2009 r.

Zapraszamy do składania referatów na konferencję pod tytułem: WKŁAD NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO TWORZENIA WARTOŚCI DODANEJ W POLSCE, która odbędzie się w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 w dniu 10 grudnia 2009 roku.

Szczegóły w zaproszeniu
6 Sierpnia 2009 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu Sali oraz obsługi cateringowej spotkania, które ma odbyć się 8 października 2009 r. w ramach projektu pn: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania."
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym


1 Sierpnia 2009 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt.: "Przedsiębiorczy Uniwersytet" w województwie lubelskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Przewidywane zakończenie projektu - 31.12.2010 r.
Więcej informacji o projekcie: http://oic.lublin.pl/przedsiebiorczyuniwersytet/


30 Lipca 2009 r.

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A w ramach projektu "Nauka dla Biznesu - Biznes dla Nauki" przygotowuje publikację "Śląski potencjał - oferta sfery nauki dla biznesu", która promować będzie współpracę sfery biznesu i nauki, prezentować informacje o ofercie technologicznej, sprzętowej, laboratoryjnej jednostek sektora B+R w woj. śląskim, a także będzie zawierać skrócony opis jednostek sfery B+R, które zgłoszą chęć swojego uczestnictwa. Wydawnictwo trafi do 200 przedsiębiorców z całej Polski zainteresowanych podjęciem współpracy z sektorem B+R, a wersja elektroniczna dostępna będzie na stronach internetowych zaangażowanych w realizację projektu Instytucji.

Jeśli Państwa Jednostka jest zainteresowana wzięciem udziału w publikacji, bądź jeśli są Państwo Przedsiębiorcą zainteresowanym otrzymaniem bezpłatnie przewodnika zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:
e-mail: naukadlabiznesu@gapp.pl
tel.: 032/ 730 48 52
kom.: +48 668 426 494
Konsultanci projektu przedstawią szczegóły dotyczące inicjatywy oraz możliwości zaprezentowania Jednostki w publikacji.
Udział w publikacji dzięki finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest bezpłatny. Instytucją Pośredniczącą dla projektu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


1 Lipca 2009 r.

W Katowicach, w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej przy ul. Opolskiej 15, odbyło się drugie spotkanie pt. "Wzorzec miejsc pracy wysokiej jakości w woj. śląskim" skierowane do przedstawicieli śląskich samorządów miast, gmin i powiatów, Powiatowych Urzędów Pracy, a także Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Spotkanie było jednym z elementów projektu pt: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. śląskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie projektu www.praca-slask.pl


30 Czerwca 2009 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach projektu "Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, organizuje cykl warsztatów dla pracowników naukowych pn.: "Przedsiębiorczy Uniwersytet. Modele biznesowe projektów B+R". Podstawowym celem warsztatów będzie zwiększenie indywidualnej przedsiębiorczości i inicjatywy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie pozyskiwania środków na badania oraz skuteczniejszego wykorzystywania możliwości współpracy pomiędzy nauką a biznesem, samorządem oraz władzami publicznymi.

Terminarz warsztatów:

 • 27 października 2009 r. Politechnika Śląska (Rektorat, Sala nr.6) przy ulicy Akademickiej 2A w Gliwicach
 • 23 października 2009 r. Collegium Biologiae - Wydział Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Sala 005)przy ulicy Oczapowskiego 1A w Olsztynie
 • 20 października 2009 r. Uniwersytet Ekonomiczny (Sala Senacka Budynku Głównego) przy ulicy Rakowieckiej 27 w Krakowie
 • 28 września 2009 r. Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie
 • 22 września 2009 r. Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Ostoi 10 w Przecławiu
 • 30 czerwca 2009 r. Dom Studencki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza "Jowita" przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu
 • 29 czerwca 2009 r. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Sopocie
 • 24 czerwca 2009 r. Politechnika Łódzka przy ul. Ks. Skorupki 6/8 w Łodzi
 • 22 czerwca 2009 r. Regionalne Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy
Więcej informacji udzielą: Pani Ewa Rodziewicz,
tel. 058 711 35 64, e-mail: rodziewicz.ewa@gmail.com
oraz Pani Ewa Kulawczuk,
tel. 058 621 46 45,

Program warsztatów


29 Czerwca 2009 r.

W Katowicach, w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej przy ul. Opolskiej 15, odbyło się pierwsze spotkanie pt. "Wzorzec miejsc pracy wysokiej jakości w woj. śląskim" skierowane do przedstawicieli śląskich samorządów miast, gmin i powiatów, Powiatowych Urzędów Pracy, a także Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Spotkanie było jednym z elementów projektu pt: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. śląskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie projektu www.praca-slask.pl


18 Czerwca 2009 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja prasowa w ramach projektu pn.: "Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety", realizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.przedsiebiorczy-uniwersytet.pl

Informacja prasowa


16 Czerwca 2009 r.

W malowniczym Gościńcu Oycowizna w Lesznowoli k/Warszawy odbyło się inauguracyjne spotkanie Kreatywnej Grupy Wsparcia pt. "Premium praca na Mazowszu" w ramach projektu "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania".

Więcej informacji: www.premium-praca.iped.pl


15 Czerwca 2009 r.

Partner III Krajowej Konferencji Menadżerów i Nauki - Portal wiedzy dla biznesu www.nf.pl w ramach IV edycji projektu Szkolenia w Polsce organizuje w dniach 15-16 czerwca br. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie konferencję pn.: Szkolenia w dobie cięć budżetowych - poznaj skuteczne rozwiązania! Uczestnicy spotkania będą mieli okazję: poznać opinie międzynarodowych i polskich ekspertów w obszarze szkoleń, dowiedzieć się jakie rozwiązania stosują liderzy działów szkoleń wiodących firm na rynku, zapoznać się najnowszymi wynikami badań trendów na rynku szkoleń oraz wziąć udział w dyskusji na temat rozwijania personelu w swojej organizacji. W trakcie konferencji Martyn Sloman przedstawi nowe spojrzenie na proces szkoleniowy, wpływające na efektywność podejmowanych działań rozwojowych.

Zgłoszenie uczestnictwa oraz program konferencji dostępne na www.szkoleniawpolsce.nf.pl


1 Czerwca 2009 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt.: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. śląskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania" na podstawie umowy nr: UDA-POKL.08.01.02-24-025/08-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Przewidywane zakończenie projektu - 31.07.2010.


28 Maja 2009 r.

Jak przetrwać kryzys? Szansa zamiast upadłości

28 maja 2009 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyła się debata poświęcona omówieniu tematu instytucji zarządu przymusowego, która może być alternatywą dla postępowania upadłościowego.

Szczegółowe informacje

Kontakt:
Natalia Chodorowska
Dyrektor Zespołu ds. PR
tel. (22) 630 96 39, kom. 505 121 732
www.kig.pl


20 Maja 2009 r.

W Sopocie w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się III Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki pt.:
Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych.
Rola prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu w budowie współpracy pomiędzy biznesem a sektorem finansowym.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.csr-conference.pl

Wszystkim zainteresowanym polecamy publikację:

"SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH"

Informacja prasowa

Podsumowanie konferencji

Ogólnopolscy
Partnerzy Medialni Konferencji:
wp.pl ipo.pl nf.pl
Ogólnopolscy
Partnerzy Prasowi Konferencji:
rp.pl parkiet.com15 Maja 2009 r.

W Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4, odbyło się drugie spotkanie pt. "Wzorzec miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim" skierowane do przedstawicieli mazowieckich samorządów miast, gmin i powiatów, Powiatowych Urzędów Pracy, a także Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

zaproszenie
formularz zgłoszeniowy


8 Maja 2009 r.

W Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4, odbyło się spotkanie pt. "Wzorzec miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim" skierowane do przedstawicieli mazowieckich samorządów miast, gmin i powiatów, Powiatowych Urzędów Pracy, a także Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Informacja prasowa


4 Maja 2009 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny druku publikacji w ramach projektu pn. "Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety".
Termin rozstrzygnięcia 8/05/2009.

Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy


29 Kwietnia 2009 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu Sali oraz obsługi cateringowej spotkania, które ma odbyć się 16 czerwca 2009 r w ramach projektu pn. "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania."

Szczegóły w zapytaniu ofertowym


8 Kwietnia 2009 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: (22) 630 98 02, fax.: (22) 826 25 96, e-mail: iped@kig.pl , NIP: 525-15-67-362, Regon: 010114641, KRS: 0000161651) zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na stworzenie serwisu internetowego dot. projektu pn: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania."

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym i Formularzu ofertowym.

Oferta - budowa serwisu www
Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy


8 Kwietnia 2009 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: (22) 630 98 02, fax.: (22) 826 25 96, e-mail: iped@kig.pl, NIP: 525-15-67-362, Regon: 010114641, KRS: 0000161651) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu Sali oraz obsługi cateringowej dwóch spotkań, które mają się odbyć w dniach 8 i 15 maja 2009 r. w ramach projektu pn: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania."

Oferta - obsługa spotkań
Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy


1 Kwietnia 2009 r.

W ramach projektu Praca wysokiej jakości (PWJ) poszukujemy pracowników badawczych, współautorów analizy polityki tworzenia miejsc pracy w województwie mazowieckim i wybranych regionach UE.

Wymagane kwalifikacje:

 • umiejętność prowadzenia analizy porównawczej i opracowywania rekomendacji
 • umiejętność pisania raportów badawczych
 • znajomość zagadnień z zakresu rynku pracy i zatrudnienia wysokiej jakości na obszarze województwa mazowieckiego i UE
 • znajomość co najmniej 2 języków obcych, w tym języka angielskiego w stopniu co najmniej zaawansowanym
 • umiejętność opracowywania materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych itp.
Data przyjmowania aplikacji: do 15 czerwca 2009


1 Kwietnia 2009 r.

W ramach projektu Praca wysokiej jakości (PWJ) poszukujemy pracowników badawczych, współautorów analizy porównawczej województwa mazowieckiego z regionami UE w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości.

Wymagane kwalifikacje:

 • udokumentowana umiejętność analitycznego prowadzenia i podsumowania badań,
 • znajomość zagadnień z zakresu rynku pracy i zatrudnienia wysokiej jakości na obszarze województwa mazowieckiego
 • znajomość trendów na europejskim rynku pracy
 • znajomość co najmniej 2 języków obcych, w tym języka angielskiego w stopniu co najmniej zaawansowanym
Data przyjmowania aplikacji: do 15 czerwca 2009


1 Kwietnia 2009 r.

W ramach projektu Praca wysokiej jakości (PWJ) poszukujemy pracowników badawczych, współautorów analizy trendów tworzenia oraz utraty miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim.

Wymagane kwalifikacje:

 • znajomość metod statystycznych i umiejętność ich wykorzystania do przeprowadzania analiz (w tym tworzenie map i wykresów)
 • udokumentowana umiejętność analitycznego prowadzenia i podsumowania badań, umiejętność pisania raportów badawczych
 • znajomość zagadnień z zakresu rynku pracy i zatrudnienia wysokiej jakości na obszarze województwa mazowieckiego
Data przyjmowania aplikacji: do 14 kwietnia 2009


1 Kwietnia 2009 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt.: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania" na podstawie umowy nr: UDA-POKL.08.01.02-14-046/08-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Przewidywane zakończenie projektu - 31.05.2010.

Więcej informacji o projekcie


24 Marca 2009 r.

Zapytanie ofertowe

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: (22) 630 98 02, fax.: (22) 826 25 96, e-mail: iped@kig.pl , NIP: 525-15-67-362, Regon: 010114641, KRS: 0000161651) zwraca się z prośbą o składanie ofert na druk ulotki informacyjnej dot. projektu pn.: Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety" oraz plakatów informacyjnych dot. szkoleń jakie mają się odbyć w trakcie realizacji ww. projektu. Szczegóły w Zapytaniu ofertowym i Formularzu ofertowym.

Oferta - plakaty
Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy

Oferta - ulotka informacyjna
Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy


12 Lutego 2009 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn.: "Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety", realizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W trakcie konferencji zaprezentowano między innymi założenia projektu, który ma na celu nie tylko zidentyfikowanie wzajemnych oczekiwań przedsiębiorców i pracowników naukowych ale także poszerzenie wiedzy dotyczącej projektowania badań o charakterze praktyczno-użytecznym a także usunięcie występujących w tym zakresie barier. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.przedsiebiorczy-uniwersytet.pl

Informacja prasowa

Informacja po konferencji


6 Stycznia 2009 r.

W ramach dwuletniego projektu pn. "SISC - Senior Intergenerational Social Capital" - Międzypokoleniowy Kapitał Społeczny, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przeprowadził wśród przedsiębiorstw badanie dotyczące mentoringu. Wyniki badania zostaną wykorzystane w projektowaniu programu e-learningu, który ma wspomóc pracowników w rozpoznawaniu i poszerzaniu swoich kompetencji jako mentorów. Program e-learningu będzie dostępny bezpłatnie w polskiej wersji językowej dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z panią Pauliną Bednarz, tel. 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl.


© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.