polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Aktualności


27 Listopada 2002 r.

Gala finałowa V edycji Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, rozpoczęcie o godz. 17:00


6 Listopada 2002 r.

Posiedzenie Kapituły Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", Warszawa


25 Wrze¶nia 2002 r.

Gala finałowa I edycji Konkursu "Gmina Fair Play", Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, rozpoczęcie o godz. 12.00.


9 Wrze¶nia 2002 r.

Posiedzenie Kapituły Konkursu "Gmina Fair Play", Warszawa.


3 Wrze¶nia 2002 r.

Spotkanie wizytatorów oraz członków Ogólnopolskiej Komisji Konkursu "Gmina Fair Play", Warszawa.


18 Kwietnia 2002 r.

Spotkanie z przedstawicielami banków w związku z realizacją projektu "Budowa efektywnych rozwiązań dla rozwoju innowacyjnych MSP w Polsce. Rozwój systemu finansowania", Warszawa.


17 Kwietnia 2002 r.

Konferencja prasowa nt. V edycji programu promocji kultury przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play", Warszawa.


21 Marca 2002 r.

Międzynarodowe warsztaty nt. Rozwoju regionalnych organizacji przedsiębiorców organizowane we współpracy z Center for International Private Enterprise z USA, Warszawa.


19 Marca 2002 r.

Konferencja na zakończenie projektu Pomoc dla kobiet wiejskich w Polsce. Budowa umiejetności współpracy organizacji pozarządowych z samorządami lokalnymi, Warszawa.


19 Lutego 2002 r.

Konferencja z udziałem urzędów marszałkowskich, władz publicznych, parlamentarzystów na zakończenie projektu Wspieranie MSP stosujących nowoczesne technologie. Programy regionalne, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.


© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.