polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Aktualności


13 Grudnia 2006 r.

Instytut jako lider Partnerstwa pn. "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy" podpisał umowę z Funduszem Współpracy o dofinansowanie działania 3 realizowanego od 1.06.2007 do 31.03.2008 r. w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Oprócz Instytutu w skład Partnerstwa wchodzą: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.


11 Grudnia 2006 r.

Seminarium pt "Wdrażanie standardów etycznych w tworzeniu prawa w Polsce"

W dniach 11-12 grudnia 2006 r. w Hotelu Bristol w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Wdrażanie standardów etycznych w tworzeniu prawa w Polsce". W trakcie seminarium będącego częścią projektu pn. "Budowa uczciwych praktyk legislacyjnych - ograniczanie przestrzeni dla korupcji w biznesie" zostały zaprezentowane m.in. najlepsze praktyki legislacyjne w wybranych krajach OECD oraz "Kodeks rzetelnych praktyk legislacyjnych" opracowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy współpracy z Institute of Business Ethics z Londynu oraz przy wsparciu Generalnego Dyrektoriatu Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Unii Europejskiej.

Szczegóły w programie seminarium.

Program seminarium


8 Grudnia 2006 r.

Wielka Gala IX edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

8 grudnia 2006 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników IX edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play". Szczegóły pod adresem: http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/artykuly.php?id=47


21 Listopada 2006 r.

Kodeks Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych

21 listopada 2006 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat opracowywanego przez Instytut Badań na Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Kodeksu Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych.


29 Wrze¶nia 2006 r.

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w Sali Koncertowej odbyła się uroczysta gala V edycji konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Podczas gali zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji oraz wręczone statuetki, czyli najwyższe nagrody w konkursie, wyróżnienia honorowe oraz certyfikaty "Gmina Fair Play" 2006.


29 Czerwca 2006 r.

Konferencja "Strategie harmonizacji i konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej".

W dniu 29 czerwca 2006 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4, sala 205 odbyła się konferencja pt. "Strategie harmonizacji i konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej". Zrealizowano ją w ramach projektu wspieranego przez CERGE-EI oraz Uniwersytet Karola w Pradze.

Zasadniczym celem konferencji było przedstawienie wyników badań i symulacji ekonomicznych w zakresie zastosowania różnych strategii konkurencji i harmonizacji podatkowej przez kraje Europy Środkowej w ramach Unii Europejskiej oraz przedyskutowanie opcji wyboru najlepszych strategii podatkowych dla Polski. W szczególności zaprezentowano oparte na oszacowaniach statystycznych i ekonometrycznych symulacje wpływu różnych polityk podatkowych na tempo wzrostu gospodarczego krajów Europy Środkowej.

Przeprowadzone przez nas badania pokazują, że jest możliwe takie ukształtowanie polityki w zakresie konkurencyjności i harmonizacji podatkowej, że ich sumaryczny wynik jest korzystniejszy dla tempa wzrostu gospodarczego, niż osiągany obecnie. Symulacje umożliwiają również ustosunkowanie się do szeregu propozycji rządowych w zakresie polityki podatkowej, na przykład w zakresie oceny potencjalnych skutków ograniczenia obciążenia kosztów pracy składkami na ubezpieczenia społeczne.

Osiągnięcie szybkiego tempa wzrostu PKB wymaga posiadania wysoce konkurencyjnych systemów podatkowych. Wspólnie z uczestnikami konferencji przedyskutowano strategiczne opcje wyboru dla Polski w zakresie polityki podatkowej.

Raport [Pobierz ZIP]

Informacja prasowa - Strategie harmonizacji i konkurencji podatkowej w UE. [Pobierz ZIP]


28 Czerwca 2006 r.

Konferencja "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki na rynku pracy."

W dniu 28 czerwca 2006 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4, sala 205 odbyła się konferencja pt. "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury i etyki na rynku pracy".

W trakcie spotkania podsumowany został pierwszy rok realizacji projektu "Zatrudnienie Fair Play". Omówione zostały założenia projektu oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników na temat "Kultury zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach". Podczas konferencji po raz pierwszy zaprezentowano zestaw standardów "Zatrudnienia Fair Play", które w sposób komplementarny regulują relacje pracodawca-pracownik.

Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili przedsiębiorców, przedstawicieli rządu, parlamentarzystów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji pozostających w otoczeniu polskiego biznesu. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy" realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Program konferencji [Pobierz ZIP]

Informacja prasowa - Kultura zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach. Diagnoza polskiego rynku pracy. [Pobierz ZIP]


12 Czerwca 2006 r.

Warsztaty nt. standardów "Zatrudnienie Fair Play".

12 czerwca 2006 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyły się warsztaty skierowane do przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach.
Podczas spotkania przedstawiono założenia projektu "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki na rynku pracy", standardy "Zatrudnienie Fair Play" oraz procedurę ich wdrażania.


26 Kwietnia 2006 r.

II Seminarium: Odpowiedzialne zarządzanie ludźmi - czy przedsiębiorcy są gotowi do samoregulacji i czy to się opłaca?

W dniach 26-27 kwietnia br. w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PwSBiA w Warszawie odbyło się drugie seminarium pt.: Odpowiedzialne zarządzanie ludźmi - czy przedsiębiorcy są gotowi do samoregulacji i czy to się opłaca? Seminarium zorganizowane zostało w ramach Działania 2, projektu "Zatrudnienie Fair Play". Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy", realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Zaproszenie i harmonogram seminarium
Zgłoszenie udziału w seminarium

Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Buze
tel.: 22 630 96 20
fax: 22 826 25 96
e-mail: abuze@kig.pl


6 Kwietnia 2006 r.

I Seminarium: Odpowiedzialne zarządzanie ludźmi - czy przedsiębiorcy są gotowi do samoregulacji i czy to się opłaca?

W dniach 6-7 kwietnia br. w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWSBiA w Warszawie odbyło się pierwsze seminarium pt.: Odpowiedzialne zarządzanie ludźmi - czy przedsiębiorcy są gotowi do samoregulacji i czy to się opłaca? Seminarium było jednym z dwóch, które zostaną zorganizowane w ramach Działania 2, projektu "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy", realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zaproszenie i harmonogram seminarium
Zgłoszenie udziału w seminarium

Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Buze
tel.: 22 630 96 20
fax: 22 826 25 96
e-mail: abuze@kig.pl


11 Stycznia 2006 r.

Instytut jako lider Partnerstwa pn. "Zatrudnienie Fair Play". Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy" podpisał umowę z Funduszem Współpracy o dofinasowanie działania 2 realizowanego od 1.06.2005 do 31.12.2007 r. w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Oprócz Instytutu w skład Partnerstwa wchodzą: Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw oraz Centrum Promocji Biznesu z Rzeszowa.


2 Stycznia 2006 r.

Rozpoczęła się IX edycja ogólnopolskiego programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", szczegóły dla uczestników można znaleźć pod adresem: www.fairplay.pl.


© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.