polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Aktualności


14 Grudnia 2000 r.

W Warszawskim hotelu Marriott odbyła sie Wielka Gala Finałowa III edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Steinhoffa oraz innych przedstawicieli administracji państwowej, parlamentarzystów i środowisk gospodarczych.


1 Grudnia 2000 r.

W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się konferencja w ramach projektu nt. Budowania partnerstwa dla rozwoju MSP w woj. lubuskim.


23 Listopada 2000 r.

W Brwinowie k/Warszawy odbyła sie konferencja pt. Polski biznes wobec korupcji.


31 PaĽdziernika 2000 r.

W Warszawie odbyła sie konferencja pt. Wykorzystanie internetu w procesie rozwoju MSP w Polsce z udziałem przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji publicznej. W trakcie spotkania zaprezentowano raport, który opracowano na podstawie zrealizowanych badań.


12 PaĽdziernika 2000 r.

W Warszawie odbyła sie międzynarodowa konferencja pt. Wzmocnienie organizacji przedsiębiorców w Polsce, na której zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań oraz rekomendacje dla umocnienia pozycji izb gospodarczych. W dyskusji, obok polskich przedsiębiorców oraz działaczy samorządu gospodarczego, udział wzięli przedstawiciele organizacji przedsiębiorców z państw Europy Środkowej, a także USA. Odbyła sie również konferencja prasowa. Poniżej prezentujemy informacje prasową.


14 Czerwca 2000 r.

W Lebie odbył sie workshop dla dyrektorów izb gospodarczych w ramach projektu Wzmocnienie organizacji przedsiębiorców w Polsce.


30 Maja 2000 r.

W Warszawie odbyła sie konferencja nt. Kultura prawna polskich przedsiębiorców. Podczas konferencji przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w zakresie przestrzegania prawa. Poniżej - informacja prasowa.


14 Kwietnia 2000 r.

W Warszawie zorganizowaliśmy workshop z dostawcami usług internetowych w ramach projektu Wykorzystanie internetu w procesie rozwoju MSP w Polsce, w celu zebrania ich opinii nt. barier w rozwoju przedsiębiorczości poprzez internet.


25 Lutego 2000 r.

W Warszawie zorganizowaliśmy konferencje pt. Pomoc dla kobiet wiejskich. Uczestnikom spotkania przekazano raport oraz zaprezentowano wyniki prac przeprowadzonych w ramach projektu w zakresie pobudzania przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich. Wyniki zrealizowanych badań przekazano również prasie. A oto informacja prasowa:


© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.