polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl


Projekt "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim" ma na celu wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie wielkopolskim. Opracowane strategie pozytywnie wpłyną na rynek pracy przyczyniając się w dłuższej perspektywie do stworzenia nowych miejsc pracy. Projekt obejmie swoim wpływem pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli korzystać z wiedzy wypracowanej w ramach projektu. Pracownicy organizacji przedsiębiorców i pracodawców będą mogli wdrażać mechanizmy wspierające tworzenie i odbudowę utraconych miejsc pracy wysokiej jakości. Ponadto projekt, poprzez promowanie nowych "zielonych" miejsc pracy, pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne woj. wielkopolskiego, co bezpośrednio przełoży się na komfort życia jego mieszkańców.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową (WIPH) i Fundacją "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym."

CELE PROJEKTU

Główny cel projektu to wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie wielkopolskim - będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • zbudowanie partnerstw lokalnych, złożonych z przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, przedstawicieli urzędów pracy, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
  • wsparcie partnerstw w identyfikowaniu zasadniczych trendów rozwojowych i mechanizmów wpływających na tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości w woj. wielkopolskim,
  • wsparcie partnerstw w identyfikowaniu mechanizmów prowadzących do utraty miejsc pracy wysokiej jakości oraz wypracowywaniu propozycji mechanizmów, narzędzi rozwojowych i rozwiązań mających na celu lepsze wykorzystanie istniejących potencjałów w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy.

OPIS DZIAŁAŃ

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • zorganizowanie partnerstw lokalnych, działających na rzecz wypracowania strategii tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy,
  • opracowanie przez partnerstwa wzorców miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. wielkopolskim,
  • identyfikacja dotychczasowych trendów tworzenia oraz utraty miejsc pracy w zielonym sektorze w woj. wielkopolskim,
  • dobór regionów porównawczych w UE - w celu wypracowania mechanizmów tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy,
  • przeprowadzenie analizy porównawczej, która przedstawi podejmowane działania i zastosowane mechanizmy i porówna uzyskane rezultaty,
  • przeprowadzenie warsztatów z beneficjentami, przygotowującymi do wypracowywania strategii tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości,
  • opracowanie i publikacja strategii pt. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. wielkopolskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w woj. wielkopolskim.

Informacja prasowa

Zapraszamy na stronę projektu: www.zielonawielkopolska.pl

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.