polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Newsletter marzec 2009


Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że zakończyliśmy kolejny etap projektu SISC, realizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W styczniu i lutym przeprowadziliśmy ankiety wśród 16 polskich firm w zakresie szeroko rozumianego e-learningu i monitoringu prowadzonych w przedsiębiorstwach. Pytania dotyczyły m.in. wewnętrznej komunikacji, wymiany wiedzy wewnątrz organizacji, posiadanej infrastruktury i motywacji do obejmowania roli mentora. Wywiady zostały przeprowadzone w 5 firmach małych (10 do 50 pracowników), 6 średnich (50 do 200 pracowników) i 5 dużych (powyżej 200 pracowników). W grupie małych firm przeważały firmy usługowe, stanowiące 60% badanych oraz firmy budowlane, których było 40%. W grupie firm średnich 50% stanowiły firmy usługowe, a pozostałe 50% firmy produkcyjne. W grupie przedsiębiorstw dużych 60% to firmy usługowe, a 40% firmy produkcyjne. W całej badanej grupie firmy usługowe stanowiły 56%, produkcyjne 31%, a firmy budowlane - 13%. Celem całego badania było poznanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób przedsiębiorcy i specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi postrzegają pracowników 55+ i czy uważają, że grupa ta posiada kwalifikacje i potencjał do obejmowania ról mentorów wewnątrz organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem, który możecie Państwo znaleźć na stronie http://www.iped.pl/artykuly.php?id=4

Tematy newslettera:

 1. Mentoring w polskich firmach - jaki jest zakres stosowania tej formy w polskich firmach?
 2. Jak dużo wiedzy traci firma w związku z wymianą pokoleniową jej pracowników?
 3. Wskaźniki sukcesu a kultura organizacyjna firmy
 4. Następne działania projektowe

Mentoring w polskich firmach - jaki jest zakres stosowania tej formy w polskich firmach?

Przedstawiciele badanych firm zostali poproszeni o wskazanie metod przekazywania wiedzy młodszym pracownikom przez starszych. Okazało się, że najczęstszą formą przekazywania wiedzy jest tutoring i szkolenia, stosowane w ponad 80% badanych firm. Dosyć często stosowane są także bazy danych. Bardzo rzadko natomiast wykorzystywany jest e-learning, który obecnie stosuje tylko jedna z badanych firm. Jednocześnie, badane osoby przyznały, że wiedzę wynikającą z wieloletniego doświadczenia zawodowego i nieszablonowych rozwiązań problemów można efektywnie przekazywać jedynie metodą bezpośredniej współpracy i kształcenia osób młodszych przez osoby starsze na codzień, poprzez konkretne rozwiązywanie problemów, odpowiedzi na pytania i obserwacji zachowań. Tak więc najlepszym sposobem na przepływ unikalnej wiedzy wewnątrz firm jest mentoring. W świetle tych obserwacji nie dziwi fakt, że niemal połowa badanych firm (7) deklarowała stosowanie mentoringu, zazwyczaj jednak mając na myśli nieformalne procesy transferu wiedzy. Jednak tylko trzy osoby - jedna z firmy małej i dwie osoby z firm dużych - przyznały, że ich przedsiębiorstwa posiadają wdrożony formalny program mentoringu. Co ciekawe nie odnotowaliśmy żadnego wskazania w grupie firm średnich. Wszyscy respondenci z firm, w których funkcjonują procesy mentoringu, są zadowoleni z wprowadzonych procedur dzięki którym, jak wskazują, nowi pracownicy szybko przyswajają nową wiedzę i zasady panujące w firmie oraz zyskują wiedzę niedostępną na żadnym szkoleniu, zarówno w zakresie doświadczeń zawodowych, jak i osobistych.

Jak dużo wiedzy traci firma w związku z wymianą pokoleniową jej pracowników?

Uczestników badania zapytano, jak wiele zgromadzonej wiedzy traci firma, gdy starsi pracownicy odchodzą na emeryturę. W 10 firmach wskazano, że firma traci bardzo dużo z chwilą przejścia starszych pracowników na emeryturę. Brak przekazywania wiedzy może doprowadzić do dezorganizacji firmy i zachwiania procesów w firmie. Wskazywano, że brak transferu wiedzy może wydłużyć procesy wprowadzenia nowych/młodszych pracowników, co powoduje zmniejszenie potencjału i zysku firmy. Respondenci twierdzili, że doświadczenie starszych pracowników jest często niemożliwe do odtworzenia. Firmy tracą wiele ze zgromadzonej wiedzy i tracą autorytety, przypisywane starszym pracownikom. Jednak tylko w dwóch przypadkach respondenci wskazali, że odchodzący pracownicy przekazują wiedzę młodszym kolegom. W pozostałych przypadkach ankietowani twierdzili, że w ich przedsiębiorstwach nie ma odejść, więc trudno ocenić straty firmy. Zgromadzone informacje pokazują, że w polskich przedsiębiorstwach systemy przekazywania wiedzy przez starszych pracowników wymagają udoskonalenia, tak aby i odejście pracownika na emeryturę nie oznaczało dla przedsiębiorstwa straty zgromadzonej przez niego wiedzy.

Wskaźniki sukcesu a kultura organizacyjna firmy

Badani menedżerowie wyróżnili kilka wskaźników związanych z kulturą organizacyjną firmy, których osiągnięcie jest niezbędne dla zorganizowania efektywnego przepływu wiedzy wewnątrz ich firm. Są to:

 • otwartość i przejrzystość działań w firmie
 • dobry klimat pracy, wzajemne poszanowanie
 • zapewnienie niezbędnego czasu na wymianę wiedzy
 • cierpliwość obu stron
 • zadowolenie starszych pracowników z jakości pracy w firmie, lojalność wobec firmy
 • identyfikowanie i wspieranie młodych pracowników, którzy chcą się związać z firmą na długi czas
 • zapewnienie możliwości wymiany wiedzy pomiędzy starszymi i młodszymi pracownikami poprzez szczegółowe wyjaśnienia i indywidualne nagradzanie osiągnięć obu stron

Przeprowadzone badanie pozwoliło równiez na wskazanie największych przeszkód i barier we wdrażaniu mentoringu w firmach. Ankietowani wskazali na kulturę organizacyjną firmy, zwłaszcza w zakresie właściwego przygotowania pracowników do pełnienia roli mentora, motywacji oraz wsparcia systemowego. I właśnie odpowiedzia na te wątpliwości będzie kolejny krok, jaki podejmiemy w ramach projektu SISC.....

Następne działania projektowe

W następnych miesiącach zespół projektowy opracuje narzędzie (warsztat) e-learningowe dla potencjalnych mentorów. Zaproponowane narzędzie będzie składać się z 8 modułów szkoleniowych, które w prostej I przejrzystej formie będą przekazywały przyszłym mentorom wiedzę z zakresu m.in. jak prowadzić mentoring, zasad podejmowania decyzji, motywacji, przywództwa itp.

Szczegółowe informacje o projekcie możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej projektu www.sisc-project.eu lub w biurze polskiego partnera Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, p. Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04.

UE Projekt SISC jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning. Zawartość niniejszego newslettera odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. life long

Partnerzy:

IPED RKW Hessen Erifo IUEHTBP

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.