polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

SISC - Newsletter grudzień 2010


Program e-learningowy dla przyszłych mentorów jest już dostępny online!

Program do samodzielnej nauki "Zostań Mentorem" jest dostępny on-line na stronie www.edu.sisc-project.eu!

W programie e-learningowym, w ośmiu modułach przedstawiono cenną wiedzę i kluczowe zagadnienia związane z pełnieniem roli mentora w przedsiębiorstwie tj.:

 • "podstawy i wskazówki praktyczne" związane z mentoringiem i rolą mentora,
 • wyzwania związane z "analizą" oraz "podejmowaniem decyzji" w zawodowym życiu codziennym,
 • "komunikacja",
 • "motywacja",
 • "przywództwo" w roli mentora.

Program został uzupełniony o wiele przydatnych arkuszy roboczych i wskazówek dotyczących mentoringu. Użytkowanie programu jest proste: po zarejestrowaniu się na stronie internetowej otrzymają Państwo swoje osobiste hasło dostępu i mogą natychmiast rozpocząć naukę.

Program e-learningu jest dostępny bezpłatnie w polskiej wersji językowej dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw do 15 stycznia 2011 r. Program jest elementem projektu pn. "SISC - Senior Intergenerational Social Capital" - Międzypokoleniowy Kapitał Społeczny, finansowanego z UE, którego głównym celem jest wypracowanie takiego modelu mentoringu za pomocą e-learningu, dzięki któremu starsi i młodsi pracownicy będą mogli skutecznie dzielić się wiedzą.

W niniejszym newsletterze postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Jak doświadczeni i starsi pracownicy radzą sobie z możliwościami treningu elektronicznego?

Spis treści newslettera

 1. Czy "stare wygi" chcą się nauczyć czegoś nowego?
 2. Czy e-learning jest odpowiedni dla pracowników 50+?
 3. Jakie są bariery w uczeniu się? Jak można je pokonać?

1. Czy "stare wygi" chcą się nauczyć czegoś nowego?

Uczenie się przez całe życie jest również skierowane do starszych i doświadczonych pracowników. Pytania są następujące: Czy starsze osoby potrafią się uczyć? Czy wciąż jeszcze chcą się uczyć? Czy uczą się inaczej? Czy techniki i metody są istotne? Czy potrzebna jest zróżnicowana dydaktyka?

Wiele jednostek edukacyjnych narzeka, że pokolenie pięćdziesięciolatków jest "odporne na dalsze uczenie się". Pozostaje sprawą kontrowersyjną, czy powodem tego zjawiska jest wzrastające nasycenie wiedzą czy też dalszy trening nie ma już wpływu na karierę pracownika. Ogólnie przyjmuje się, że "uczeń uczniowi nierówny". To, czy ktoś chce się uczyć, jest związane z jego osobowością i kwalifikacjami, ale zależy także od atrakcyjności oferty edukacyjnej. Życiorys zawodowy i motywacja warunkują zainteresowanie nauką w znacznie większym stopniu niż biologiczny wiek. Tymczasem udowodniono, że starsi ludzie (i nie tylko oni...) uczą się mniej efektywnie pod presją czasu lub gdy materiały szkoleniowe są nieusystematyzowane i abstrakcyjne.

Nasza rada: Przeanalizujcie Państwo swoje dalsze działania treningowe pod względem wieku uczestników: W jakim stopniu uwzględniają Państwo w nich swoich starszych pracowników? Sprawdźcie Państwo w swojej ofercie szkoleniowej: Jaką konkretną korzyść przyniesie dalsza nauka pracownikom? Jak dokładnie zawartość merytoryczna dopasowana jest do codziennych sytuacji? W jakim stopniu uczniowie są przyzwyczajeni do uczenia się i do nowych wyzwań?

2. Czy e-learning jest odpowiedni dla pracowników 50+?

E-learning (electronic learning) oznacza uczenie się za pomocą mediów elektronicznych i cyfrowych. E-learning może być formalny lub nieformalny i, w zależności od liczby współpracujących uczestników, może odbywać się indywidualnie lub w grupach. Metoda e-learningu ma tę dużą zaletę, że to nauka przychodzi do uczących się, a nie na odwrót. Pozwala to wykluczyć nieobecności w pracy oraz zredukować koszty dalszego treningu. Wzrastająca liczba uczestników kursów elektronicznych dowodzi, że niechęć osób starszych do technicznych innowacji i udoskonaleń jest fikcją. Poza tym pokolenie dzisiejszych pięćdziesięciolatków, w większości przypadków, potrafi lepiej posługiwać się komputerem niż poprzednie pokolenie. Jeżeli programy e-learningowe zawierają pewne elementy (patrz punkt 3), osoby starsze widzą większą korzyść z ich używania niż młodsi użytkownicy. Przeważnie mogą i będą oni samodzielnie decydować czy, kiedy, jak, gdzie, czego i z jakiego powodu się uczą. Tematy i specyfika grupy docelowej są kwestiami kluczowymi, a metody dalszej nauki muszą być dokładnie przemyślane. Ponadto warunki ogólne muszą odpowiadać grupom uczących się, zapewniać łatwą dostępność tematów i klasyfikację rozdziałów e-learningowych oraz dostęp do materiałów w firmie.

3. Jakie są bariery w uczeniu się? Jak można je pokonać?

Osoby, które nie korzystają na co dzień z komputera mają problemy z e-learningiem. Starsi pracownicy często lubią wymieniać się doświadczeniami ze współpracownikami oraz korzystać z kontaktów z innymi uczestnikami oraz trenerami.

Taka postawa stoi raczej w sprzeczności z zasadami e-learningu.

Oto kilka rad jak pokonać tę przeszkodę:

 • oferta powinna być skrojona indywidualnie na miarę aktualnych potrzeb i umiejętności ucznia;
 • do użytkownika należy się zwracać jak do specjalisty w jego dziedzinie;
 • wartość dodana musi być bezpośrednia i oczywista;
 • użytkowanie programu e-learningowego musi być proste i atrakcyjne;
 • struktura i sposób przekazywania informacji muszą być atrakcyjne i praktyczne;
 • utworzenie grup e-learningowych powinno być możliwe np. za pośrednictwem internetowych grup uczestników;
 • osoby starsze lepiej przyswajają wiedzę podawaną w mniejszych dawkach i z przerwami;
 • w końcu najważniejsze: osoby starsze nie muszą być wyraźnie tytułowane jako "osoby starsze"!

Szczegółowe informacje o projekcie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej projektu www.sisc-project.eu lub w biurze polskiego partnera Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", osoba do kontaktu: Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl

Partnerzy:

rkwerifoipedworld.bg

Projekt SISC jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning. Zawartość niniejszego newslettera odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
UE Learning
ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.