polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Newsletter październik 2008


Newsletter październik 2008

"Społeczeństwo informacyjne tylko z udziałem samorządów"

W Polsce od wielu już lat mówiło się o potrzebie budowania społeczeństwa informacyjnego. Kluczową rolę w tych działaniach odgrywają tzw. "strategie informatyzacji". Dokumenty te wytyczają nie tylko kierunek informatyzacji kraju, ale zawierają również szereg konkretnych i kompleksowych rozwiązań.

To na władzach samorządowych spoczywa e-rozwój kraju, bowiem to one są najbliżej lokalnych społeczności i są w stanie najlepiej dopasować m.in. plany rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej do ich potrzeb.

Wspólne działanie gwarantem sukcesu...
Zmarnotrawione pieniądze, źle funkcjonujące systemy informatyczne to tylko niektóre z następstw braku spójnej wizji informatycznej państwa. Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego będzie możliwy tylko wówczas, kiedy nastąpi pełna kooperacja działań na rzecz informatyzacji kraju pomiędzy władzami centralnymi a samorządem. Tylko wówczas zapewniony będzie sprawny przepływ informacji i co za tym idzie równomierny rozwój "usług" świadczonych za pośrednictwem Internetu.

Stopień informatyzacji jednym z mierników rozwoju...
Internet pełni szczególną rolę w komunikacji zewnętrznej samorządów. Dobrze wykorzystywany stanowi bowiem nie tylko okazję do sprawniejszego prowadzenia lokalnych systemów rzecznictwa czy monitorowania działań administracji samorządowej, ale jest również istotnym elementem dla harmonijnego rozwoju jednostek terytorialnych. Samorządy podejmujące działania upowszechniające informatyzację swoich regionów, mogą bowiem zapewnić sobie wzrost gminnej koniunktury, podnieść poziom atrakcyjności społeczno - kulturalnej, czy dostarczyć wymiernych korzyści mieszkańcom.

Informatyzacja wszystkim się opłaca...
Tylko skuteczna informatyzacja jest w stanie zmniejszyć dystans pomiędzy Polską a pozostałymi krajami UE w tej dziedzinie. Dostarcza wymiernych korzyści nie tylko lokalnej społeczności, ale również ułatwia pracę urzędnikom i władzom lokalnych, m.in.

  1. sprzyjając realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z ustawy o samorządzie terytorialnym,
  2. będąc platformą wymiany danych, informacji i dokumentów z mieszkańcami regionu,
  3. usprawniając zarządzanie informacją, danymi i dokumentami.

Internet jako środek komunikacji samorządów z partnerami społecznymi
Możliwość komunikowania się za pomocą Internetu jest szczególnie istotna z punktu widzenia organizacji pozarządowych. Ich naturalnym dążeniem jest nie tylko sprawne komunikowanie się z władzami lokalnymi ale także możliwość monitorowania lokalnej polityki. Nowoczesne środki przekazu mogą przyczynić się również do szczególnej aktywizacji partnerów społecznych np. w dużych miastach, w których dotarcie do szerszego grona jest często utrudnione lub niemożliwe, ze względu na znaczny poziom anonimowości. Jak pokazuje praktyka ostatnich lat - za pośrednictwem Internetu i nowych narzędzi typu fora dyskusyjne czy blogi, tworzą się wirtualne społeczności, do których dotarcie możliwe jest niejednokrotnie tylko drogą elektroniczną.

Kompendium wiedzy...
Zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w odpowiedzi na powyższe problemy, opracował podręcznik: "Elektroniczna komunikacja samorządowa. Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie, który pomoże zainteresowanym samorządom oraz ich partnerom społecznym poznać skuteczne, innowacyjne mechanizmy konsultowania i informowania o zamierzeniach rozwojowych oraz monitorowania decyzji władz publicznych. W opracowaniu zaprezentowano zarówno korzyści z tzw. partycypacyjnego rządzenia (m.in. większa transparentność i jakość prawa lokalnego, szersza legitymacja demokratyczna władz - ułatwiająca wykonanie decyzji, czy w końcu wyższa jakość świadczonych usług i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej danej jednostki terytorialnej), jak i potrzebne nakłady oraz narzędzia (w tym nowoczesne narzędzia informatyczne i komunikacyjne), jakie mogą być zastosowane dla zwiększenia efektywności rzecznictwa na poziomie lokalnym.

Projekt "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego.
Projekt pn.: "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego, współfinansowany przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198), miał na celu zgromadzenie, ocenę i upowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie, obejmujących w szczególności wykorzystanie Internetu i innych narzędzi elektronicznych. W ramach projektu zbadane i zidentyfikowane zostały m.in. najlepsze praktyki w zakresie możliwości wykorzystania nowych technik i kanałów informowania partnerów społecznych o działaniach gminnych oraz monitorowania przez nich lokalnej legislacji.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na www.e-rzecznictwo.iped.pl.

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.