polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Newsletter listopad 2009


Newsletter listopad 2009

Praca Wysokiej Jakości

Jakie powinny być dobre miejsca pracy na Mazowszu?

Złożona i zróżnicowana sytuacja społeczna i gospodarcza Mazowsza wymaga od wszystkich instytucji, które mają wpływ na kształt regionalnej polityki rynku pracy podjęcia konkretnych działań. Dlatego Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" zaprosiła przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wszystkich mazowieckich samorządów miast, gmin i powiatów, a także Powiatowych Urzędów Pracy do udziału w projekcie pn. "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania". Przedstawiciele, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie i zgodzili się na udział w pracach projektowych utworzyli tzw. Kreatywną Grupę Wsparcia. Do tej pory odbyły się dwa spotkania Kreatywnej Grupy Wsparcia. Dzięki współpracy z tą grupą Instytutowi udało się opracować zestaw cech miejsc pracy wysokiej jakości. W oparciu o preferencje członków Kreatywnej Grupy Wsparcia wyodrębnione zostały cechy dobrych miejsc pracy oddzielnie dla Metropolii Warszawskiej oraz dla pozostałych powiatów Mazowsza.

W ramach projektu zawiązano także partnerstwa powiatowe, w których skład wchodzą przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, powiatu oraz samorządu gminy. W sierpniu oraz wrześniu br. odbyła się I runda spotkań tych partnerstw. Partnerstwa tworzą powiatowe zespoły ds. strategii tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości. W trakcie trwania projektu partnerstwa pracować będą nad powiatowymi strategiami tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości. Przedstawiciele partnerstw mają również wpływ na przebieg projektu poprzez wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w zakresie planowanych przedsięwzięć projektowych.

W ramach projektu pn. "Praca wysokiej jakości (PWJ)" zawiązano następujące Partnerstwa:

  • Partnerstwo Pułtusk: Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, Starostwo Powiatowe w Pułtusku oraz Urząd Miejski w Pułtusku.
  • Partnerstwo Piaseczno: Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie, Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz Urząd Miasta i Gminy Lesznowola.
  • Partnerstwo Sochaczew: Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Urząd Gminy Teresin.
  • Partnerstwo Węgrów: Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie, Starostwo Powiatowe w Węgrowie oraz Urząd Gminy Stoczek.
  • Partnerstwo Mińsk Mazowiecki: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim oraz Urząd Miejski w Halinowie.
  • Partnerstwo Żyrardów: Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie oraz Urząd Miejski w Mszczonowie.
  • Partnerstwo Sokołów Podlaski: Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim, Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim oraz Gmina Kosów Lacki.
  • Partnerstwo Ostrołęka: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Urząd Gminy Troszyn.

Cechy miejsc pracy Wysokiej Jakości

Zdaniem członków Kreatywnej Grupy Wsparcia, dobra praca w Metropolii Warszawskiej to praca w branżach szybko rozwijających się, praca przynosząca odpowiedni dochód, zapewniająca odpowiedni komfort pracy, praca wymagająca odpowiedzialności i inicjatywy oraz praca u prestiżowych pracodawców. Wszystkie powyższe cechy mogą uchodzić za typowe dla aglomeracji stołecznych wielu krajów. Wśród pozostałych ważnych cech dobrych miejsc pracy znalazły się m.in. praca z najnowszymi technologiami oraz praca wymagająca specjalistycznego wykształcenia.

Wzorzec Miejsc Pracy Wysokiej Jakości

w Metropolii M. St. Warszawy i potencjalne konsekwencje dla polityki gospodarczej

Cecha wzorca Miejsc Pracy Wysokiej JakościMożliwe konsekwencje
DOCHÓD Z PRACYPreferowanie dziedzin o wysokiej efektywności gospodarowania
SZYBKI WZROST BRANŻYPrzyciąganie do Metropolii dziedzin stanowiących bieguny wzrostu i lokowanie ich niekoniecznie w centrum metropolii
TRWAŁOŚĆDbanie o jakość i trwałość nowych inwestycji
KOMFORT PRACYDbałość o jak najlepsze warunki pracy i poziom świadczeń socjalnych
PRACA WYMAGAJĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI I INICJATYWYSilna promocja przedsiębiorczości zwłaszcza na obrzeżach aglomeracji
PRACA Z NAJNOWSZYMI TECHNOLOGIAMIPreferowanie miejsc pracy oferujących dostęp do najnowszych technologii
PRACA WYMAGAJĄCA SPECJALISTYCZNEGO WYKSZTAŁCENIALokowanie w Metropolii tych przedsiębiorstw, które bezpośrednio mogą korzystać z absolwentów wyższych uczelni Metropolii oraz wyników badań naukowych
Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o Powiaty Mazowsza - za szczególnie istotne cechy pracy wysokiej jakości uznano dochodowość pracy, trwałość miejsca pracy, pracę etatową z ZUS-em oraz komfort pracy. Istotnym elementem wzorca są także: ukierunkowanie branżowe na specjalistyczny przemysł oraz te dziedziny, które charakteryzują się odpowiednim poziomem majątku trwałego i obrotowego w celu uniknięcia zagrożenia zaprzestania działalności w kraju i szybkiego przeniesienia jej do innego państwa. Podobnie jak w przypadku Metropolii Warszawskiej również tutaj pojawiła się cecha dotycząca odpowiedzialności i inicjatywy w pracy. Tym czynnikom towarzyszy także oczekiwanie niskiej rotacyjności.

Wzorzec Miejsc Pracy Wysokiej Jakości

w Powiatach Mazowsza i potencjalne konsekwencje dla polityki gospodarczej:

Cecha wzorca miejsc pracy wysokiej jakościMożliwe konsekwencje dla polityki gospodarczej stosowanej wobec Powiatów Mazowsza
DOCHÓD Z PRACYWspieranie rozwoju przedsiębiorstw i dziedzin o dużej efektywności ekonomicznej
TRWAŁOŚĆDbanie o jakość i trwałość nowych inwestycji Preferowanie tworzenia miejsc pracy o dużej trwałości
PRACA ETATOWA Z ZUS-EMPreferowanie stałej pracy a nie pracy czasowej, w ograniczonym wymiarze itp.
KOMFORT PRACYDbałość o zapewnienie pracownikom wysokiej jakości środowiska pracy oraz odpowiednich świadczeń socjalnych
PRACA WYMAGAJĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI I INICJATYWYSilna promocja przedsiębiorczości zwłaszcza na obrzeżach
SZYBKI WZROST BRANŻYPrzyciągnie do regionu dziedzin stanowiących bieguny wzrostu
Źródło: opracowanie własne

Projekt "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania" ma na celu zbudowanie systemu, który pozwoli zidentyfikować dziedziny i przedsiębiorstwa posiadające duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i zaproponowanie działań na rzecz większego wykorzystania tego potencjału.

Dodatkowe informacje o projekcie: www.premium-praca.iped.pl
Biuro projektu: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: 22 630 98 01-04, e-mail: iped@kig.pl

Kapitał Ludzki Mazowsze Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.