polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

SKIFF - Newsletter marzec-kwiecień 2011


Spotkanie naukowców, przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców...

Szanowni Państwo,
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zorganizował w marcu br. spotkanie, do udziału w którym zaproszeni zostali naukowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Celem spotkania było wspólne dokonanie oceny stanu współpracy biznesu z nauką. Uczestnicy spotkania zostali także poproszeni o wskazanie barier dla takiej współpracy oraz o zaproponowanie takich rozwiązań, które tę współpracę pomogą rozwinąć.

O czym rozmawiali uczestnicy spotkania:

Uczestnicy spotkania mieli okazję poruszyć wiele kwestii dotyczących współpracy nauki z biznesem. Uwagę poświęcono kilku bardzo istotnym sprawom takim jak np.:

  1. określenie wzajemnym oczekiwań biznesu i nauki;
  2. wskazanie barier we współpracy biznesu z nauką;
  3. wypracowanie skutecznych metod komunikacji przedsiębiorców i środowiska akademickiego.

Spotkanie było także doskonałą okazją do określenia sposobów skutecznego zaangażowania przedsiębiorców w proces kształcenia szkół wyższych oraz zastanowienia się nad tym co mogą zrobić więcej i lepiej, zarówno przedsiębiorcy jak i naukowcy, żeby współpraca była łatwiejsza.

Do jakich wniosków doszli uczestnicy spotkania...

Przedsiębiorcom, przedstawicielom organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz naukowcom udało się dojść do kilku bardzo ważnych wniosków. Określili oni kilka spraw, które zdecydowanie nie ułatwiają współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jedną z takich kwestii i to kluczową jest niedobór ofert współpracy ze strony uczelni a skierowanych do przedsiębiorców. Uczestnicy spotkania zaproponowali kilka rozwiązań, które znacznie poprawią jakość współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Wśród postulatów znalazły się m.in.:

  • Biznes powinien mieć możliwość sugerowania studentom tematów prac dyplomowych - w większości bowiem prowadzone obecnie przez studentów badania są niepraktyczne i nieużyteczne dla biznesu;
  • Konieczne jest stworzenie platformy współpracy - w chwili obecnej nie ma kontaktu lub ten kontakt jest znacznie utrudniony pomiędzy nauką i biznesem;
  • Zapewnienie wpływu przedsiębiorców na programy nauczania w szkołach wyższych - przedsiębiorcy chcą i powinni mieć wpływ na programy nauczania - w chwili obecnej programy te nie gwarantują wiedzy wymaganej/oczekiwanej przez środowisko biznesu.

Biznes potrzebuje nauki a nauka nowych rozwiązań

Lepsza współpraca pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorcami wymaga odpowiedniej strategii, która będzie wspierać nowe koncepcje zarządzania i kształtować ofertę edukacyjną. Strategia będzie uwzględniać przegląd najlepszych praktyk w Europie i na świecie, opracowanie ram dla skutecznej współpracy biznesu z nauką oraz zaprojektowanie i stosowanie pakietów oprogramowania wspomagającego zarządzanie współpracą.

Coraz częściej, czy to w gospodarcze czy w procesie edukacji wykorzystuje się nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Niezwykle istotne jest aby te nowoczesne technologie były wykorzystywane również we współpracy nauki z biznesem. Zdecydowanie takie rozwiązanie ułatwi a tym samym zachęci do współpracy. Stworzy to sytuację, w której przedsiębiorstwa w prosty sposób będą mogły skutecznie wpływać na programy nauczania, co sprawi, że szkolnictwo wyższe wykształci pracowników, których oni najbardziej poszukują.

Dlatego zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wraz z partnerami przygotowuje pakiet oprogramowania - zestaw narzędzi wspierających planowanie strategiczne. W znaczny sposób wpłynie to na usprawnienie współpracy pomiędzy biznesem a szkołami wyższymi. Zarządzanie i monitorowanie tym procesem będzie odbywać się przy współpracy zarówno szkół wyższych i przedsiębiorstw. Pozwoli to na bardziej wydajne, szybsze i wymierne zarządzania procesem współpracy. Elektroniczny system wsparcia będzie miał nowatorski charakter.

Oprogramowanie będzie wdrażane w wybranych szkołach wyższych, dostępne bezpłatnie w Internecie oraz rozpowszechniane wśród szkolnictwa europejskiego.

W ramach projektu pn. "Kształcenie dla przyszłości" (Skills for the Future"), cztery instytucje: z Portugalii (Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A.), Włoch (E.Ri.Fo.), Turcji (AHI EVRAN ÜNIVERSITESI) i Polski (Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym) pracują nad takim modelem programów nauczania szkół wyższych, który nie tylko będzie dopasowany do potrzeb rynku pracy ale też będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby pracodawców. Projekt wspiera współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami poprzez przyjęcie najlepszych praktyk w zakresie współpracy oraz zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich strategii dla tej współpracy.

Szczegółowe informacje o projekcie mogą Państwo uzyskać w biurze polskiego partnera Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, p. Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl

Partnerzy

IPED Gest?o Total e Inovaç?o Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo.

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.