polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Projekt: "Przez Naukę do Biznesu"


strona projektu: www.przeznaukedobiznesu.iped.pl

Głównym celem projektu jest poszerzenie menedzerskiej wiedzy przedstawicieli kadry naukowej woj. śląskiego w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz nabycia umiejetnosci w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi. Główny cel projektu będzie realizowany za pośrednictwem następujących celów szczegółowych:

  • Nabycie wiedzy przez kadrę naukową w zakresie narzędzi projektowania innowacyjnych spółek spin off oraz modeli biznesowych w tym zakresie;
  • Poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk w zakresie inicjowania i zarządzania firmami typu spin off;
  • Kreowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie B+R poprzez promocje korzyści z wdrażania wyników badan do praktyki operacyjnej przedsiębiorstw - w mediach i środkach masowego przekazu
  • Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników naukowych z woj. śląskiego.

OPIS DZIAŁAŃ

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

WARSZTATY DLA MENEDZERÓW NAUKI w zakresie budowy strategii zarządzania IP (własnością intelektualną) i rozwoju firm spin off.

OPRACOWANIE PODRĘCZNIKA: Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off na podbudowie szkoły wyższej. Celem podręcznika będzie przekazanie kadrze naukowej praktycznej wiedzy menedzerskiej z zakresu konstruowania modeli biznesowych firm wyłaniających się z uniwersytetów z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Podręcznik będzie podstawowym źródłem praktycznej wiedzy operacyjnej dla inicjatorów firm spin off.

STWORZENIE WIRTUALNEGO SPIN INKUBATORA
Przy wykorzystaniu narzędzi e-learningowych powstanie moduł służący przekazywaniu wiedzy uczestnikom projektu. Dodatkowym elementem inkubatora będzie forum dyskusyjne służące wymianie pogladów i doswiadczen pomiędzy uczestnikami projektu oraz ekspertami (doradcami) pracujacymi nad realizacją projektu.

SZKOLENIA KADRY NAUKOWEJ
W ramach szkoleń uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie: identyfikacji pomysłów biznesowych (warsztaty kreatywne); procedur zakładania firmy (kwestie prawne, dokumenty); modeli biznesowych firmy typu spin-off; własności intelektualnej i komercjalizacji; pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

DORADZTWO W ZAKRESIE ZAKŁADANIA I ZARZADZANIA FIRMAMI SPIN OFF
Doradztwo będzie prowadzone w formie dyżurów konsultacyjnych online oraz konsultacji osobistych.

KONFERENCJA NAUKOWA dla kadry naukowej i przedsiębiorców pt. Budowa współpracy nauki z biznesem w woj. śląskim. Modele rozwoju firm spin off na podbudowie szkół wyższych. Specyfika regionalna.

PROMOCJA PROJEKTU, REKRUTACJA, ZARZĄDZANIE I EWALUACJA

strona projektu: www.przeznaukedobiznesu.iped.pl

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.