polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Projekt RAPPORT


Broszura o projekcie PL
Ulotka
Newsletter nr 3
Newsletter nr 2
Newsletter nr 1

Projekt RAPPORT

Broszura o projekcie

Jednym z ważnych powodów wczesnego opuszczania szkoły jest spadek motywacji do studiowania związany z niepewnością, czy ukończenie studiów rzeczywiście pomoże znaleźć pracę. Młodzi ludzie, którzy są najbardziej narażeni na wczesne opuszczenie szkoły, jednocześnie znajdują się w takiej sytuacji socjalnej, psychologicznej lub ekonomicznej, w której natychmiastowe korzyści wynikające z podjęcia pracy wydają się większe niż odległe w czasie korzyści związane z ukończeniem studiów. Głównym celem projektu RAPPORT jest opracowanie strategii zapobiegania wczesnemu opuszczaniu szkoły, poprzez pokazanie dostępu do edukacji jako niematerialnej wartości społecznej.

Działania:

1) Historie równoległe

Cel: uświadomienie ryzyka marginalizacji, wykluczenia społecznego, ubóstwa i odcięcia możliwości dalszego rozwoju w przypadku porzucenia edukacji poprzez konfrontację odmiennych dróg edukacyjnych. Pokazanie, że wykształcenie, nawet jeżeli nie pozwala od razu na znalezienie pracy, chroni przed marginalizacją społeczną.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie filmów, przedstawiających równoległe historie kobiet i mężczyzn, którzy uczęszczali do tej samej szkoły lub pochodzili z tego samego obszaru geograficznego, są w tym samym wieku bądź znajdowali się w podobnym położeniu społeczno-ekonomicznym. Osoby te rozpoczynały swoją edukację w tym samym punkcie, ale osiągnęły różne poziomy wykształcenia. Bohaterowie każdego filmu opisują swoje życie prywatne i zawodowe pod kątem konsekwencji kontynuowania bądź przerwania edukacji. W ten sposób pokażemy, jak wczesne opuszczenie szkoły wpływa na życie konkretnych osób, ograniczając ich udział w życiu społecznym i ekonomicznym ogółu, ograniczając dochody i dobrobyt, również ich dzieci.

Każdy z partnerów stworzy 4 filmy przedstawiające podwójne równoległe historie - 2 skierowane do osób w swoim kraju i 2 do osób spoza UE, co daje w sumie 32 filmy i 64 historie.

2) Druga szansa

Cel: pokazanie zalet alternatywnej ścieżki rozwoju, jaką jest edukacja zawodowa.

Decyzja o porzuceniu edukacji instytucjonalnej może otwierać nowe możliwości, takie jak szkoła prywatna, kształcenie zawodowe lub staże czy praktyki. Takie typy kształcenia, mimo że nie zapewniają natychmiastowej kariery zawodowej, są jednak pewnego rodzaju ochroną przed marginalizacją społeczną. Rozpoczęcie stażu czy kształcenia zawodowego wymaga z reguły zachowania tzw. okresu przejściowego pomiędzy edukacją instytucjonalną, która z jakichś powodów zakończyła się porażką, a podjęciem innej formy kształcenia, czyli wykorzystaniem tzw. "drugiej szansy". Dlatego niezbędne jest wsparcie pedagogiczne oraz doradztwo pozwalające odzyskać pewność siebie i utrzymać równowagę podczas przerwy w nauce.

Partnerzy projektu zrealizują pakiet filmów dokumentalnych pokazujących sposoby powracania do systemu edukacyjnego i istotność wykształcenia. Filmy mają pokazać "drugą szansę" na podjęcie kształcenia jako metodę zapobiegania wczesnemu opuszczaniu szkoły. Bohaterami filmów będą osoby, które w młodości przerwały studia, ale otrzymały "drugą szansę" i dzięki temu mogły rozwijać swoje talenty, z korzyścią nie tylko dla ich samych, ale także dla społeczeństwa. Film będzie pogłębiał świadomość skuteczności szkolenia zawodowego oraz możliwości przerwania błędnego koła marginalizacji społecznej i ekonomicznej wśród studentów i ich rodzin.

Każdy partner zrealizuje 6 filmów dokumentalnych, każdy o długości max. 15 minut (w tym 3 filmy skierowane do byłych studentów spoza UE). W sumie powstanie 48 filmów dokumentalnych. Filmy zostaną nakręcone w miejscach pracy tych osób, które dokończyły ścieżkę edukacyjną i dzięki temu odniosły sukces w życiu zawodowym i osobistym.

3) Staże

Cel: promocja praktyk i staży jako możliwości ponownego wejścia na ścieżkę edukacyjną.

Szkolenia zawodowe są ważną metodą zapobiegania wczesnemu opuszczaniu szkoły. Mogą również okazać się pomocne w trudnym okresie pomiędzy ukończeniem studiów a podjęciem pierwszej pracy. Staż pomaga młodej osobie odnaleźć się na rynku pracy i zdobyć niezbędne umiejętności i kompetencje. Jednak z drugiej strony staże niskiej jakości stwarzają zagrożenie wykorzystywania młodych ludzi dla potrzeb firmy. Dlatego decyzja o rozpoczęciu stażu lub praktyki przez młodych ludzi musi być poparta świadomością ważności tego typu alternatywnej ścieżki edukacyjnej (szkolenie w firmie) i wyborem stażu wysokiej jakości.

Każdy z partnerów opracuje:

  • charakterystykę staży w swoim kraju (podstawa prawna, zaangażowane sektory gospodarki, wpływ staży na ścieżkę kariery uczestników);
  • możliwości praktyk wyjazdowych w Europie - dostępnych dla młodych ludzi, którzy chcą ukończyć szkolenie lub kształcenie zawodowe);
  • kryteria wyboru staży wysokiej jakości.

Opracowane materiały zostaną wykorzystane w multimedialnej publikacji składającej się z trzech modułów. Publikacja będzie łączyła tekst, dźwięk oraz obrazy w formie najbardziej przystępnej dla młodych ludzi.

4) Testowanie produktów finalnych

Produkty finalne (filmy i zestaw do e-learningu) muszą być przetestowane, aby sprawdzić, czy spełniają one oczekiwania i potrzeby użytkowników. Produkty finalne zostaną przetestowane przez użytkowników ostatecznych na podstawie kryteriów i procedur opracowanych na początku projektu. W testowaniu, oprócz użytkowników z Komisji Krajowych, będą mogły uczestniczyć również inne osoby, które wyraziły zainteresowanie proponowanym wsparciem.

W sesjach testowania weźmie udział 15 osób z każdego kraju. Każdy partner przygotuje raport zawierający wnioski z testowania, które następnie zostaną zebrane w jeden wspólny raport końcowy z testowania. Raport wskaże jak ulepszyć produkty finalne, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania zróżnicowanych grup użytkowników.

Więcej informacji na stronie projektu: www.rapport-llp.eu

Projekt RAPPORT jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.