polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

"STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w Gminie Mszczonów".


Projekt pn. "STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów" ma na celu wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych poprzez zwiększenie uczestnictwa NGO w konsultacji polityk publicznych dzięki opracowaniu "Standardów konsultacji" we współpracy z władzami publicznymi w Gminie Mszczonów.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Mszczonów/Gminnym Centrum Informacji i Fundacją "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

CELE PROJEKTU:
Główny cel projektu
- wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych poprzez zwiększenie uczestnictwa NGO w konsultacji polityk publicznych dzięki opracowaniu "Standardów konsultacji" we współpracy z władzami publicznymi w Gminie Mszczonów - będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • uporządkowanie sposobów uczestnictwa NGO w procesie konsultacji społecznych oraz zwiększenie przejrzystości procesu legislacyjnego przez władze publiczne poprzez opracowanie i upowszechnienie "Standardów konsultacji" wśród przedstawicieli NGO i administracji publicznej,
  • zwiększenie wiedzy NGO w zakresie przygotowywania profesjonalnych opinii na temat polityk publicznych oraz przedstawicieli administracji publicznej w zakresie projektowania i prowadzenia efektywnych polityk publicznych w gminie Mszczonów,
  • zapewnienie uczestnictwa przedstawicieli NGO i obywateli w konsultacji polityk publicznych poprzez wykorzystanie procedur "Standardów konsultacji" w procesie konsultacji społecznych przeprowadzonych w gminie Mszczonów.

OPIS DZIAŁAŃ:
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • przeprowadzenie badania opinii społecznej, diagnozy potrzeb i oczekiwań wśród NGO i mieszkańców gminy Mszczonów w zakresie konsultacji społecznych,
  • przygotowanie STANDARDÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH,
  • szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie technik i narzędzi konsultacji społecznych,
  • przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi konsultacji,
  • ewaluacja konsultacji społecznych i mainstreaming wyników procesu konsultacji.

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja prasowa o projekcie

AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.