polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl


Projekt: "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego" ma na celu opracowanie i wdrożenie narzędzi elektronicznych, służących do inicjowania, planowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych, w sposób możliwie najbardziej przydatny dla gospodarki a także do formułowania oferty placówek badawczych dla biznesu. Zaproponowane w projekcie rozwiązanie przyczyni się do wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki w zakresie podniesienia aplikacyjności projektów B+R w gospodarce.

CELE PROJEKTU

Główny cel projektu - opracowanie i wdrożenie narzędzi elektronicznych, służących do inicjowania, planowania i wdrażania projektów badawczo- rozwojowych, w sposób możliwie najbardziej przydatny dla gospodarki a także do formułowania oferty placówek badawczych dla biznesu, będzie realizowany za pomocą następujących celów szczegółowych:

 • nabycie przez kadrę naukową i przedsiębiorców w woj. łódzkim narzędzi do inicjowania, planowania i wdrażania projektów B+R oraz poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk w zakresie projektowania programów badawczych mogących mieć znaczenie dla gospodarki;
 • kreowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie B+R poprzez promocję korzyści z wdrażania wyników badań do praktyki operacyjnej przedsiębiorstw oraz promocja idei współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki w woj. łódzkim - w mediach i środkach masowego przekazu;
 • opracowanie listy potrzeb w zakresie oprogramowania ułatwiającego inicjowanie, planowanie i wdrażanie projektów B+R;
 • opracowanie Generatora projektów B+R i przeszkolenie potencjalnych użytkowników Generatora w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzia;
 • przeprowadzenie coachingu/szkoleń praktycznych postępów uczestników w planowaniu B+R.

OPIS DZIAŁAŃ

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

 • diagnoza i analiza najczęściej stosowanych metod planowania projektów B+R i ustalenie jakich elementów brakuje, tak aby ich rezultaty były możliwie najbardziej przydatne dla gospodarki;
 • przygotowanie wytycznych w zakresie opracowania generatora - stworzenie listy potrzeb w zakresie oprogramowania ułatwiającego inicjowanie, planowanie i wdrażanie projektów B+R;
 • przygotowanie strategii opisującej szczegółowo możliwości adaptacji proponowanych rozwiązań w praktyce gospodarczej;
 • opracowanie generatora zawierającego algorytmy umożliwiające ocenę kosztów projektu, kosztów ochrony własności intelektualnej, ocenę potencjalnych zastosowań w gospodarce;
 • przeszkolenie potencjalnych użytkowników z grupy pilotażowej z województwa łódzkiego (naukowcy i przedsiębiorcy);
 • coaching postępów uczestników w planowaniu B+R oraz pilotażowa opieka nad procesem przygotowywania projektów przy wykorzystaniu opracowanego oprogramowania;
 • pomoc doradcza - będą z niej mogły również korzystać instytucje badawcze;
 • upowszechnianie i włączanie do polityki

Zapraszamy na stronę projektu: www.lodzkiekreuje.iped.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.