polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Projekt: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce"


strona projektu: www.rmsg.iped.pl

Projekt pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce" ma na celu wypracowanie i promowanie modelu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych w obszarze zapewnienia swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu regionalnym. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem swobody działalności gospodarczej.

CELE PROJEKTU

Główny cel projektu - wypracowanie i promowanie modelu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych w obszarze zapewnienia swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu regionalnym - będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 1. wyznaczenie zakresu monitoringu SDG dla poszczególnych szczebli władz samorządowych i terenowych pionów administracji państwowej;
 2. wytypowanie organizacji do monitorowania SDG (stowarzyszeń i fundacji zajmujących się gospodarką, izb gospodarczych). Przeszkolenie wytypowanych organizacji w zakresie monitoringu SDG;
 3. pilotażowe monitorowanie SDG. Opracowanie metodologii tworzenia regionalnych indeksów wolności gospodarczej;
 4. opracowanie wniosków z wdrożeń. Opis najlepszych praktyk;
 5. upowszechnianie wyników monitorowania i tworzenia regionalnych indeksów wolności gospodarczej, do wykorzystania przez zainteresowane organizacje pozarządowe i władze regionalne.

OPIS DZIAŁAŃ

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
 1. wyznaczenie zakresu monitoringu SDG dla poszczególnych szczebli władz samorządowych. Opracowany zostanie zestaw obszarów prawa, stanowionego przez samorządy jak również zestaw decyzji mających wpływ na swobodę działania firm;
 2. wytypowanie organizacji regionalnych do monitorowania SDG (stowarzyszeń i fundacji zajmujących się gospodarką, izb gospodarczych);
 3. pilotażowe monitorowanie SDG. Opracowywanie regionalnych indeksów wolności gospodarczej;
 4. opracowanie wniosków z wdrożeń. Opis najlepszych praktyk;
 5. szkolenia dla przedstawicieli organizacji w zakresie sposobów monitorowania SDG;
 6. upowszechnianie wyników projektu;
 7. zarządzanie projektem.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: 22 630 98 01-03, fax: 22 826 25 96; e-mail: iped@kig.pl, www.iped.pl

strona projektu: www.rmsg.iped.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.