polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Projekt: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym"


strona projektu: www.dobrerzadzenie.iped.pl

Projekt pn.: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym" ma na celu opracowanie i wypromowanie zasad prowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych, zapewniających udział NGO w procesie legislacyjnym, opartych na najlepszych praktykach światowych. Projekt skierowany jest do obu stron konsultacji społecznych a więc zarówno do NGO jak i władz publicznych wszystkich szczebli. Dzięki ich udziałowi w projekcie możliwe będzie wypracowanie wspólnych stanowisk i oczekiwań co do metod i sposobów prowadzenia konsultacji społecznych i rzecznictwa interesów.

CELE PROJEKTU
Główny cel projektu - Opracowanie i wypromowanie zasad prowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych, zapewniających udział NGO w procesie legislacyjnym, opartych na najlepszych praktykach światowych - będzie realizowany za pomocą następujących celów szczegółowych:
 1. pogłębienie wiedzy partnerów społecznych i władz publicznych na temat sposobów prowadzenia konsultacji poprzez zgromadzenie i przedstawienie najlepszych praktyk wraz z oceną możliwości zaadaptowania ich do warunków polskich;
 2. poznanie oczekiwań partnerów społecznych w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych, zdiagnozowanie barier we wzajemnej komunikacji i zaproponowanie rekomendacji zmierzających do ich usunięcia;
 3. budowanie dobrego klimatu dla współpracy polskich władz publicznych i partnerów społecznych poprzez transfer wiedzy, jak prowadzić dialog;
 4. promocję wypracowanych rezultatów wśród beneficjentów projektu.
OPIS DZIAŁAŃ
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
 1. przegląd i adaptacja najlepszych praktyk z krajów UE i pozaeuropejskich, przodujących w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych;
 2. badanie oczekiwań partnerów społecznych w zakresie konsultacji legislacyjnych w Polsce (Celem badania będzie poznanie potrzeb i oczekiwań NGO w zakresie podniesienia jakości konsultacji społecznych i rzecznictwa interesów);
 3. ustalenie barier we wprowadzaniu nowych zasad i zaproponowanie rekomendacji zmierzających do ich usunięcia (Badanie zostanie przeprowadzone wśród przedstawicieli władz)
 4. zorganizowanie warsztatów prezentujących najlepsze praktyki i wzajemne oczekiwania dla przedstawicieli NGO i władz publicznych;
 5. spotkania indywidualne z parlamentarzystami;
 6. konferencja końcowa pt. "DOBRE RZADZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Korzyści z partycypacyjnego podejścia do decyzji rozwojowych";
 7. przekazanie kompletu materiałów projektowych w wersji elektronicznej grupie beneficjentów projektu;
 8. uruchomienie strony internetowej projektu
 9. promocja projektu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: 22 630 98 01-03, fax: 22 826 25 96; e-mail: mailto:iped@kig.pl, www.iped.pl

strona projektu: www.dobrerzadzenie.iped.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.