polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Publikacje


1.Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy2014[pdf, 5.32 MB]
2.Standardy Konsultacji Społecznych w Mszczonowie2014[pdf, 1.75 MB]
3.RAPORT pt. "BUDOWA MODELU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE W OPARCIU O OCZEKIWANIA ORAZ WKŁAD MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"2014[pdf, 0.81 MB]
4.Strategia Rozwoju Zielonej Gospodarki i Zielonego Rynku Pracy w Wielkopolsce2014[pdf, 12.89 MB]
5.Podręcznik "Standard "Zatrudnienie Fair Play". Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem."2013[pdf, 1.61 MB]
6.Podręcznik "Zostań mentorem"2013[pdf, 0.95 MB]
7.Publikacja pt. "Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+"2013[pdf, 1.98 MB]
8.Luki i bariery w procesie inicjowania, planowania i wdrażania projektów B+R w woj. łódzkim wraz z zaleceniami realizacyjnymi w zakresie ich pokonania2012[pdf, 1.36 MB]
9.Dobre praktyki współpracy uczelni wyższych z biznesem2011[zip, 2.92 MB]
10.Swoboda działalności gospodarczej w Polsce. Najlepsze praktyki wykonawcze2011[pdf, 3.59 MB]
11.DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY
Najlepsze praktyki prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Rekomendacje dla Polski
2011[pdf, 4.22 MB]
12.Raport: "SKILLS FOR THE FUTURE". Projekt realizowany w Polsce, we Włoszech, Portugalii i Turcji2011[pdf, 1.99 MB]
13.Modele Biznesowe Przedsiębiorstw Tworzonych na Bazie Szkół Wyższych2011[pdf, 18.65 MB]
14.Raport: BUDOWA WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM w Województwie Lubelskim2010[pdf, 8.73 MB]
15."Praca Wysokiej Jakości dla Śląska
Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia
liczby dobrze płatnych miejsc pracy w Województwie Śląskim"
2010[pdf, 11.38 MB]
16.Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off na podbudowie szkoły wyższej2010[pdf, 4.73 MB]
17.Praca Wysokiej Jakości. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w Województwie Mazowieckim2010[pdf, 10.39 MB]
18.Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce.2010[pdf, 2.84 MB]
19.Raport z badań. "Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych"2010[pdf, 0.32 MB]
20.Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami2009[pdf, 3.92 MB]
21.Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką2009[pdf, 4.51 MB]
22.Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych2009[pdf, 1.39 MB]
23.Knowledge sharing, mentoring and elearning within European companies 20092009[pdf, 0.26 MB]
24.Międzypokoleniowy transfer wiedzy w polskich firmach - mentoring i e-learning 20092009[pdf, 0.5 MB]
25.Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw2008[pdf, 1.16 MB]
26.Elektroniczna komunikacja samorządowa. Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych2008[pdf, 1.48 MB]
27.Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach2008[pdf, 2.22 MB]
28.Wpływ Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Etyki Biznesu na Zarządzanie Przedsiębiorstwami2007[pdf, 3.73 MB]
29.Standard Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZFP - 2007, IPED. WARUNKI STANDARDU2007---
30.Standard "Zatrudnienie Fair Play" Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi2007[pdf, 0.93 MB]
31.Podręcznik dla partnerów społecznych Samorządowy monitoring legislacyjny2007[zip, 1.12 MB]
32.Podręcznik dla samorządów Samorządowa demokracja partycypacyjna2007[zip, 1.9 MB]
33.Kodeks Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych2007[pdf, 0.56 MB]
34.Raport - Praktyki rzetelnej legislacji gospodarczej. Doświadczenia światowe i możliwości ich adaptacji do warunków polskich.2007[pdf, 0.98 MB]
35.Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach.2007[doc, 0.08 MB]
36.Strategie konkurencji i harmonizacji podatkowej w Unii Europejskiej. Symulacja skutków adaptacji przez Polskę, Słowację i Czechy wybranych polityk podatkowych Grecji, Hiszpanii i Irlandii.2006[zip, 0.5 MB]
37.Kultura zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach2006[zip, 1.03 MB]
38.Analiza porównawcza programów wyborczych i głosowań sejmowych partii politycznych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki2005[zip, 0.14 MB]
39.Impact of Tax Harmonization with EU on Economies of Central European Countries during the Pre-Accession Period. IPED Working Papers Series No 22005[zip, 0.21 MB]
40.Tax and Labor Cost Competition in Central Europe in European Union Pre - Accession Period. IPED Working Papers Series No 12005[zip, 0.15 MB]
41.Bariery rozwoju dziedzin opartych na wiedzy w Europie Centralnej. Strategie pokonywania barier2004[pdf, 0.61 MB]
42.Podatkowe instrumenty wspierania innowacyjności2003---
43.Finansowanie biznesu technologicznego2003[zip, 0.26 MB]
44.Wpływ wymiaru sprawiedliwości na rozwój przedsiębiorczości w Polsce2002[zip, 0.05 MB]
45.Capital Investment Funding in Poland2002[zip, 0.3 MB]
46.Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o zaawansowanych technologiach. Rozwiązania światowe i polskie programy regionalne2002[zip, 0.21 MB]
47.Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem2001---
48.Strategia polskiego biznesu wobec korupcji2001[zip, 0.28 MB]
49.Polska gospodarka w obliczu szybkiej restrukturyzacji2001[zip, 0.23 MB]
50.Program rozwoju MSP w województwie lubuskim2000[zip, 0.12 MB]
51.Polski biznes wobec korupcji2000[zip, 0.11 MB]
52.Wykorzystanie internetu w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce2000[zip, 0.26 MB]
53.Wzmocnienie organizacji przedsiębiorców w Polsce2000[zip, 0.23 MB]
54.Kultura prawna polskich przedsiębiorców2000[zip, 0.14 MB]
55.Pomoc dla kobiet wiejskich w Polsce. Analiza wybranych programów i rekomendacje2000[zip, 0.1 MB]
56.Wkład małych i średnich przedsiębiorstw do tworzenia wpływów podatkowych państwa w zakresie podatków dochodowych1999---
57.Strategia rozwoju przedsiębiorczości w Pile1999---
58.Strategie regionalne województw w świetle doświadczeń RFN i USA1999[zip, 0.17 MB]
59.Zagrożenia stabilności ekonomicznej w Europie Centralnej i w Polsce1999[zip, 0.17 MB]
60.Opinie przedsiębiorców o integracji Polski z Unią Europejską1999---
61.Dostosowanie MSP do wymagań Unii Europejskiej1999[zip, 0.14 MB]
62.Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu1999[zip, 0.41 MB]
63.Wyniki ankietyzacji przeprowadzonej w sektorze MSP w 1998 r.1998---
64.Kultura polityczna polskiej demokracji1998[zip, 0.15 MB]
65.Deregulacja systemu koncesjonowania1998[zip, 0.15 MB]
66.Needs for Deregulation of the Tax Systems in Central Europe - a Comparative Study1998---
67.Bankowe finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw1998---
68.Strategie inwestycyjne gmin1997[zip, 0.5 MB]
69.Ocena monitoringu MSP w Polsce na szczeblu ogólnokrajowym. Analiza i rekomendacje1997---
70.Deregulacja rynku pracy1997---
71.Deregulacja systemu podatkowego1997[zip, 0.15 MB]
72.Studia przypadków firm zagranicznych, które wycofały się z inwestowania w Polsce (dostępne w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych)1997---
73.Zamówienia publiczne na szczeblu lokalnym. Oceny przedsiębiorców i gmin1996---
74.Badanie użyteczności dostępnych baz danych o przedsiębiorstwach1996---
75.Ubezpieczenia społeczne- zagrożenie dla finansów publicznych1996---
76.Strategia rozwoju przedsiębiorczości w Gdańsku1996---
77.Promocja inwestycji przez gminy1996---
78.Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski. Praca dla PAIZ (dostępne w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych)1996---
79.Potrzeby informacyjne małych i średnich przedsiębiorstw1996---
80.Szara strefa w handlu zagranicznym1996---
81.Możliwości tworzenia nowych miejsc pracy przez małe i średnie przedsiębiorstwa w rejonie gdańskim. Praca dla MOP1996---
82.Rekonstrukcja budżetu państwa. Kierunki i metody ograniczania wydatków budżetowych1996---
83.Orzecznictwo inwalidzkie. Aktualna ocena i propozycje zmian1995---
84.Dylematy i szanse rozwoju gospodarki wiejskiej1995---
85.Przedsiębiorstwo budowlane w gospodarce rynkowej1995---
86.Rozwój firm budowlanych w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce. Firmy budowlane w studiach przypadków1995---
87.Źródła inflacji w Polsce1995---
88.Nieformalny rynek pracy1995---
89.Rozwój gospodarki wiejskiej. Przedsiębiorczość jako droga do restrukturyzacji wsi w Polsce1995---
90.Economic Reform Today - Numer specjalny. Edycja polska1995---
91.Kobiety w prywatnych przedsiębiorstwach1994---
92.Etyka w działalności gospodarczej. Kodeks i materiały z konferencji1994---
93.Pakt o systemie podatkowym. Państwo - Sektor prywatny. Analiza stanu obecnego i propozycje rozwiązań1993---
AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.