polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Projekt: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania".


Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2009 r. Projekt został zakończony
w 31 maja 2010 r.

Projekt "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania" miał na celu zbudowanie systemu, który pozwoli zidentyfikować dziedziny i przedsiębiorstwa posiadające duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i zaproponowanie działań mających na celu większe wykorzystanie tego potencjału. Projekt został skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast i powiatów) oraz instytucji rynku pracy (Powiatowych Urzędów Pracy), które dzięki uzyskanym, w ramach realizacji projektu, informacjom otrzymały możliwość wdrażania mechanizmów wspierających tworzenie i odbudowę utraconych miejsc pracy wysokiej jakości. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a więc instytucji regionalnych mających wpływ na kształt regionalnej polityki rynku pracy.

CELE PROJEKTU
Główny cel projektu - zbudowanie systemu pozwalającego na identyfikację dziedzin i przedsiębiorstw, posiadających duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i zaproponowanie działań mających na celu większe wykorzystanie tego potencjału - był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. zidentyfikowanie zasadniczych trendów rozwojowych i mechanizmów wpływających na tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i wybranych regionach porównawczych;
 2. zidentyfikowanie mechanizmów prowadzących do utraty miejsc pracy wysokiej jakości;
 3. opracowanie propozycji mechanizmów, narzędzi rozwojowych i rozwiązań mających na celu lepsze wykorzystanie istniejących potencjałów lub zbudowanie nowych przez partnerstwa stworzone na szczeblu powiatów.

OPIS DZIAŁAŃ
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 1. opracowanie wzorca miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim;
 2. zorganizowanie partnerstw powiatowych na rzecz wspierania tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości;
 3. organizacja i funkcjonowanie grupy roboczej ds. wsparcia partnerstw;
 4. analiza trendów tworzenia oraz utraty miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim;
 5. dobór regionów porównawczych w UE (w celu wypracowania mechanizmów prorozwojowych w zakresie tworzenia miejsc PWJ), które były w podobnej sytuacji, jak woj. mazowieckie i dzięki odpowiednio zaprojektowanym mechanizmom były w stanie wdrożyć politykę w zakresie tworzenia miejsc PWJ;
 6. analiza polityki tworzenia miejsc pracy w woj. mazowieckim oraz trzech regionach porównawczych;
 7. warsztaty z beneficjentami;
 8. opracowanie i publikacja raportu projektowego pt. "Praca wysokiej jakości. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w woj. mazowieckim";
 9. organizacja konferencji końcowej na podsumowanie projektu;
 10. promocja projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, osoba do kontaktu:
Kierownik projektu: Anna Szcześniak, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: 22 630 98 01, fax: 22 826 25 96; e-mail: aszczesniak@kig.pl
www.premium-praca.iped.pl

Kontakt dla mediów: Agata Rozalska, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: 22 630 96 99, fax: 22 826 25 96; e-mail: pr@fairplay.pl

Kapitał Ludzki Mazowsze Europejski Fundusz Społeczny
AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.