polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Projekt: "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego"


Projekt: "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego" miał na celu zidentyfikowanie, ocenę i upowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie, obejmujących w szczególności wykorzystanie Internetu i narzędzi elektronicznych. W ramach projektu zbadane i opracowane zostały najlepsze praktyki w zakresie możliwości wykorzystania nowych technik i kanałów informowania partnerów społecznych o działaniach gminnych oraz monitorowania przez nich lokalnej legislacji. Opracowany został podręcznik na temat innowacyjnych metod rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie oraz zostały zorganizowane warsztaty dla organizacji pozarządowych w zakresie nowoczesnych metod i technik rzecznictwa na szczeblu samorządowym.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu było zidentyfikowanie, ocena i upowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie, obejmujących w szczególności wykorzystanie Internetu i narzędzi elektronicznych. Osiągnięcie tego celu miało przyczynić się do zwiększenia przejrzystości procesu stanowienia prawa lokalnego oraz poprawy jakości legislacji lokalnej, jak również do podwyższenia poziomu usług dostępnych dla ludności. Cel główny zrealizowany został za pośrednictwem następujących celów szczegółowych:

 1. kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi inwestora,
 2. szybkość obsługi,
 3. prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych,
 4. terminowość w zakresie dotrzymywania zobowiązań,
 5. łatwość dostępu do urzędu (lokalizacja, parking, dojazd itp.),
 6. jakość pisemnej informacji o procedurach, warunkach i wymaganiach formalnych,
 7. dbałość o koszty i czas inwestorów (wskazywanie rozwiązań oszczędzających koszty i czas),
 8. przejrzystość stosowanych zasad dotyczących realizacji inwestycji,
 9. dbałość o bezpieczeństwo finansowe czyli sugerowanie rozwiązań ograniczających ryzyko inwestycji,
 10. informacje dodatkowe czyli zaangażowanie pracowników gminy w pomoc inwestorom.

OPIS DZIAŁAŃ

W ramach projektu zostały realizowane następujące działania:

 1. Zidentyfikowanie, ocena i opracowanie dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych metod rzecznictwa i monitoringu na szczeblu lokalnym i regionalnym.
  1. Analiza opracowanych i zgromadzonych przez Instytut dobrych przykładów i poszukiwanie innych dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych metod i kanałów informowania aktorów lokalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i zaangażowania organizacji pozarządowych w tych procesach.
  2. Analiza i ocena zebranego materiału oraz identyfikacja rozwiązań modelowych godnych upowszechnienia w zakresie: nowoczesnych metod i kanałów monitorowania lokalnych procesów decyzyjnych, kanałów informowania aktorów lokalnych oraz zaangażowanych środków technicznych (w tym nowoczesnych środków komunikacji). Opracowanie wstępnej wersji podręcznika Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie.
 2. Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi
  1. Dyskusja nad zaproponowanymi w podręczniku rozwiązaniami modelowymi
  2. Uzupełnienie treści podręcznika
 3. Opracowanie ostatecznej wersji podręcznika: Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie.
 4. Warsztaty szkoleniowe dla samorządów i organizacji pozarządowych - 2 cykle warsztatów.
 5. Uruchomienie strony internetowej projektu oraz linii informacyjnej dla upowszechniania celów i rezultatów projektu wśród władz samorządowych i organizacji pozarządowych działających w zakresie monitorowania decyzji władz lokalnych; udostępnienie wstępnej i ostatecznej wersji podręcznika.
 6. Konferencja końcowa upowszechniająca rezultaty projektu połączona z konferencją prasową.
 7. Promocja projektu, w tym podręcznika.
 8. Ewaluacja projektu.

Media o projekcie

Projekt "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego" jest współfinansowany przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198).


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, osoba do kontaktu: Paulina Bednarz, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: 22 630 98 04,fax: 22 82625 96; e-mail: pbednarz@fairplay.pl

www.e-rzecznictwo.iped.pl
AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.