polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym


Podręcznik dla partnerów społecznych Samorządowy monitoring legislacyjnyPobierz
Podręcznik dla samorządów Samorządowa demokracja partycypacyjnaPobierz


Projekt: Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym miał na celu wzmocnienie roli partnerów społecznych w procesie kształtowania lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. W ramach projektu zostały opracowane: Przewodnik i narzędzia wdrożeniowe systemu monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego z punktu widzenia potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw do wykorzystania przez organizacje społeczne oraz Podręcznik najlepszych praktyk i zasad w zakresie konsultacji polityki władz samorządowych z partnerami społecznymi do wykorzystania przez władze samorządowe. Zaprojektowane zostały również systemy, które pilotażowo wdrożono w 3 samorządach i u 3 partnerów społecznych. W ramach projektu zrealizowane też zostały również warsztaty dla samorządowców w zakresie stosowania konsultacji społecznych do kształtowania prawa. Podsumowaniem projektu była konferencja końcowa, z udziałem przedstawicieli administracji samorządowej, stowarzyszeń przedsiębiorców (m.in. beneficjentów wdrożeń) oraz prywatni przedsiębiorcy i przedstawiciele środowiska akademickiego.

Cele Projektu
Głównym celem projektu było wzmocnienie roli partnerów społecznych w procesie kształtowania lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Cel ten realizowany był poprzez działania mające na celu zwiększenie roli w szczególności takich partnerów społecznych jak: organizacje reprezentujące przedsiębiorców, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia wspierania przedsiębiorczości (organizacje zajmujące się rzecznictwem interesów małych i średnich firm). Cel główny realizowany był za pośrednictwem następujących celów szczegółowych:
 1. Zwiększenie wiedzy izb gospodarczych i organizacji pozarządowych na temat możliwości uczestnictwa w lokalnej i regionalnej polityce gospodarczej poprzez opracowanie Przewodnika i narzędzi wdrożeniowych systemu monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego z punktu widzenia potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw. System, poza monitorowaniem, będzie również wskazywał najlepsze momenty na podjęcie rzecznictwa, a także instruował jak prowadzić działania rzecznictwa rozwojowych interesów małych i średnich firm.
 2. Zwiększenie przejrzystości decyzji władz samorządowych poprzez wprowadzenie instrumentów monitorowania ich decyzji przez partnerów społecznych.
 3. Promowanie idei konsultacji społecznych w procesie tworzenia prawa lokalnego, a także poprawa jakości i efektywności konsultacji prowadzonych przez władze samorządowe, poprzez opracowanie Podręcznika najlepszych praktyk i zasad w zakresie konsultacji polityki władz samorządowych z partnerami społecznymi oraz poprzez promocję tych praktyk.
 4. Upowszechnienie systemu monitorowania decyzji władz samorządowych (konferencja końcowa).
Szczegółowy opis działań

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

Podręcznik składa się z dwóch zasadniczych części: cz. I - Zasady konsultacji społecznych (zasady te dotyczą także konsultacji z partnerami spoza sektora MSP) cz. II. - Najlepsze praktyki samorządów w zakresie konsultacji z partnerami społecznymi;
 1. Opracowanie Najlepszych praktyk samorządów w zakresie konsultacji z partnerami społecznymi.
 2. Opracowanie Zasad konsultacji społecznych.
 3. Konsultacja opracowanych publikacji z przedstawicielami władz samorządowych i partnerów społecznych.
 4. Pilotażowe wdrożenie systemu monitoringu i zasad konsultacji społecznych w trzech samorządach i trzech organizacjach przedsiębiorców.
 5. Warsztaty dla władz samorządowych w zakresie wdrażania zasad konsultacji społecznych na szczeblu samorządowym i dobrej praktyki konsultacji społecznych.
 6. Konferencja końcowa upowszechniająca doświadczenia projektu, w tym rezultaty wdrożenia pilotażowego.
 7. Promocja projektu, w tym Przewodnika i narzędzi wdrożeniowych systemu monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego z punktu widzenia potrzeb rozwojowych MSP oraz Podręcznika najlepszych praktyk i zasad w zakresie konsultacji polityki władz samorządowych z partnerami społecznymi.
 8. Ewaluacja projektu.
 9. Koordynacja projektu.

Media o projekcie


Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu "Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu" - komponent 2, numer referencyjny PL 2004/016- 829.01.02.02 w ramach Programu środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu". Nr umowy 8174/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/RM/47


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, osoba do kontaktu: Paulina Bednarz, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: 22 630 98 04, fax: 22 82625 96; e-mail: pbednarz@fairplay.pl

AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.